MUBKR3 Aplikovaná matematika a softwarová podpora pro krizové řízení a analýzu rizik

Matematický ústav v Opavě
léto 2016
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: -.
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Ověřit, zda student úspěšně zvládl studovaný obor a získal znalosti a dovednosti potřebné pro případné další studium nebo praxi.
Osnova
 • Aplikovaná matematika a softwarová podpora pro krizové řízení a analýzu rizik:
  - Analýza rizik, její význam a použití při havarijním plánování objektů a teritoria. Vstupná data potřebná pro tvorbu analýzy rizik.
  - Riziko, jeho definice a složky. Nebezpečí.
  - Metody pro identifikaci zdrojů rizika.
  - Metody pro hodnocení rizika. Logika základních metod.
  - Přijatelnost rizika jako relace mezi frekvencí událostí a způsobenou ztrátou.
  - Společenská rizika.
  - Informační systémy krizového řízení používané v ČR.
  - Využití matematických metod při řešení mimořádných událostí.
  - Aplikace specifických matematických metod při řešení hromadných neštěstí a krizových stavů.
  - Model, jeho druhy a rozdělení. Modelování a softwarová podpora v krizovém řízení.
  - Softwarová podpora pro krizové řízení "RISKAN".
  - Softwarová podpora pro krizové řízení "TerEx".
  - Softwarová podpora pro krizové řizení "Aloha".
Literatura
  doporučená literatura
 • EMOFF - Uživatelská příručka. T-Soft, Praha. info
 • RISKAN - Uživatelská příručka. T-Soft, Praha. info
 • TERex - Uživatelská příručka. T-Soft, Praha. info
 • Drozdek, M., Jelšovská, K. Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS. SU, Opava, 2013. info
 • Jelšovská, K. - Peterková, A. Řešení krizových situací - metody a jejich aplikace. Opava, 2013. info
 • P. Mandl, L. Mazurová, I. Justová. Matematika a řízení rizik. MatfyzPress, Praha, 2010. info
 • Šenovský, P. Modelování rozhodovacích procesů. Ostrava, 2009. info
 • F. Babinec. Analýza rizik, studijní opora SU. Opava, 2007. info
 • V. Smejkal, K. Rais. Řízení rizik. Grada, Praha, 2003. info
 • R. Soušek a kol. Krizové řízení v dopravě. Pardubice, 2002. info
 • Pavlíček a kol. Krizové stavy a doprava, skripta ČVUT. ČVUT, Praha, 2001. info
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019.