MU06109 Seminář z matematiky I

Matematický ústav v Opavě
zima 2016
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PaedDr. Libuše Hozová (cvičící)
Garance
PaedDr. Libuše Hozová
Matematický ústav v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Doplnění a rozšíření poznatků z matematické logiky, analýzy, algebry, teorie množin a kombinatoriky. Seznámení se zajímavými úlohami z matematických olympiád kategorie A (B, C)
Osnova
  • Důkaz přímý, nepřímý, sporem, matematickou indukcí. Množiny, relace, zobrazení. Řešení algebraických rovnic. Řešení nerovnic.
Literatura
    doporučená literatura
  • F. Jirásek, E. Kriegelstein, Z. Tichý. Sbírka příkladů z matematiky. SNTL, Praha, 1989. info
  • A. Hlaváček. Sbírka řešených příkladů z vyšší matematiky. SPN, Praha, 1965. ISBN 47-65-21. info
Informace učitele
Osvojení myšlenkových postupů v matematice, rozvoj logického myšlení
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1997, zima 1998, zima 1999, zima 2000, zima 2001, zima 2002, zima 2003, zima 2004, zima 2005, zima 2006, zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019.