MU10134 Vybrané partie z matematické analýzy I

Matematický ústav v Opavě
zima 2016
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Michaela Mlíchová, Ph.D. (přednášející)
Jan Tesarčík (cvičící)
Garance
RNDr. Petra Nábělková, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Předpoklady
MU10130 Matematická analýza II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět slouží k seznámení se základy diferenciálního počtu funkcí více proměnných s přihlédnutím ke skutečnosti, že skladba studentů vyžaduje zaměřit probíranou látku co nejvíce směrem k aplikacím.
Osnova
 • Náplň přednášek:
  Pojem funkce více proměnných
  Limita a spojitost funkcí dvou a více proměnných
  Parciální derivace
  Úplný diferenciál
  Taylorův vzorec
  Pariální derivace složených funkcí
  Derivace v daném směru
  Implicitní funkce a jejich derivace
  Volné a vázané extrémy funkcí více proměnných
  Vázané extrémy funkcí více proměnných

  Náplň cvičení: Cvičení je zaměřeno na početní zvládnutí témat přednášek a je v souladu s probírannou látkou.
Literatura
  povinná literatura
 • P. Kreml, J. Vlček. Matematika II. VŠB TU-Ostrava. ISBN 978-80-248-1316-5. info
 • Z. Došlá, O. Došlý. Diferenciální počet funkcí více proměnných. Masarykova univerzita v Brně, Brno, 1994. ISBN 80-210-2052-0. info
 • J. Škrášek, Z. Tichý. Základy aplikované matematiky II. SNTL Praha, 1986. info
  neurčeno
 • M. Jůza. Vybrané partie z matematické analýzy. MÚ SU, Opava, 1997. info
 • J. Stewart. Calculus. California, 1983. info
 • V. Jarník. Diferenciální počet I. ČSAV, Praha, 1963. info
 • V. Jarník. Diferenciální počet II. ČSAV, Praha, 1963. info
Informace učitele
Získání zápočtu je podmíněno aktivní účastí na cvičeních, splněním dílčích testů v součtu na 60%.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1997, zima 1998, zima 1999, zima 2000, zima 2001, zima 2002, zima 2003, zima 2004, zima 2005, zima 2006, zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.