MU11182 Základy účetnictví

Matematický ústav v Opavě
zima 2016
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Hana Maruszaková (přednášející)
Ing. Hana Maruszaková (cvičící)
Garance
Ing. Jan Melecký, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je objasnění důležitosti účetnictví a jeho základních funkcí a metod.
Osnova
 • Účetní dokumentace
  Majetek podniku, Kapitál, Aktiva a pasiva
  Inventarizace majetku a závazků
  Rozvaha
  Účetní zápisy
  Všeobecné účetní zásady
  Účtová osnova
  Základní účtování krátkodobého finančního majetku a krátkodobých bankovních úvěrů
  Základní účtování zásob
  DPH a její účtování
  Základní účtování dlouhodobého majetku
  Účtování mezd
  Základní účtování nákladů a výnosů a výsledku hospodaření
Literatura
  doporučená literatura
 • J. Čuhlová, V. Munzar. Přehled učiva z účetnictví. Praha, 2009. info
 • P. Stohl. Sbírka příkladů účetnictví. 2009. info
 • J. Morkosová. Účetnictví 2009. CP BOOKS, 2009. info
Informace učitele
Získat potřebné znalosti pro vedení účetnictví, ověřené na příkladech s řešením . Základní účtování jednotlivých složek majetku podniku a zdrojů krytí majetku, nákladů a výnosů, schopnost zjištění hospodářského výsledku podniku z výsledkových účtů.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.