MU14519 Kurz krizového řízení a havarijního plánování

Matematický ústav v Opavě
zima 2016
Rozsah
Cvičení 20 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. František Kovářík (cvičící)
Garance
Ing. František Kovářík
Matematický ústav v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na vysvětlení základních pojmů z oblasti krizového řízení, ochrany obyvatelstva a dalších souvisejících specializací v souladu s platnou legislativou a současnými odbornými trendy například v souvislosti s novou koncepcí kritické infrastruktury, ochrany obyvatelstva ap. Součástí kurzu jsou praktická cvičení z oblasti analýzy rizika, rozhodovacích procesů ve vazbě na činnost orgánů krizového řízení v období prevence i represe.Dále cvičení k používání prostředků ochrany obyvatelstva a detekce nebezpečných látek.
Osnova
 • 1. Úvod do krizového řízení.
  2. Architektura krizové legislativy.
  3. Terminologie.
  4. Pracovní mapa.
  5. Výčet mimořádných událostí.
  6. Aplikace faktorů mimořádných událostí do řešení krizových stavů.
  7. Vnímání bezpečnosti a role krizového řízení.
  8. Krizové řízení v EU.
  9. Psychologicko-sociální aspekty dopadů krizových stavů.
  10. Komunikace s veřejností za krizových stavů.
  11. Zásady plánování.
  12. Havarijní plán.
  13. Krizový plán.
  14. Cvičení krizového štábu ? povodeň.
  15. Terminologie.
  16. Analýza rizika.
  17. Rozhodování.
  18. Seminář k zadání bakalářských prací
Literatura
  doporučená literatura
 • J. Mozga. Havarijní plánování. Gaudeamus, Hradec Králové, 2003. ISBN 80-7041-653-x. info
 • I. Gros. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Grada, Praha, 2003. ISBN 80-247-0421-8. info
 • J. Mozga. Krizové řízení. Gaudeamus, Hradec Králové, 2001. ISBN 80-7041-149-X. info
 • J. Štětina a spolupracovníci. Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Grada, Praha, 2000. ISBN 80-7169-688-9. info
Informace učitele
Absolvování minimálně 85% přednášek, a 100% cvičení, zvládnutí ústních zkoušek dle předem stanovených otázek vyplývajících z legislativy a obsahu přednášek.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/zima2016/MU14519