UVSRPVN107 Kapitoly z historie sociální práce a vybrané osobnosti oboru

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2012
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Ústav veřejné správy a sociální politiky – Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován v návaznosti na předmět Kapitoly z dějin sociální práce na bakalářském stupni. Cílem je hlouběji seznámit posluchače s náboženskými, filozofickými i etickými východisky sociální péče a s historií sociální péče a sociální práce v kontextu sociální politiky. Pozornost bude věnována základním konceptům v dějinách, genezi a vývoji sociální práce jako sociální disciplíny v kontextu moderní sociální politiky, i významným osobnostem sociální péče a zejména sociální práce v západním světě v českých zemích.
Osnova
 • 1. Sociální péče, sociální práce a sociální politika
  2. Náboženské kořeny sociální péče
  3. Filozofické a etické základy sociální práce
  4. Sociální péče ve starověku
  5. Vývoj sociální péče a pomoci ve středověku
  6. Mezi represí a milosrdenstvím (sociální politika a péče v 16. - 18. století)
  7. Vznik moderní sociální politiky a sociální práce v 19. století
  8. Rozvoj sociální práce jako specializovaného oboru ve 20. století
  9. Sociální péče v českých zemích do 18. Století
  10. Počátky sociální práce v českých zemích a na Slovensku v 19. století
  11. Sociální práce v Československu do druhé světové války (1918-1939)
  12. Proměny sociální péče v Československu 1945-1989
Literatura
  povinná literatura
 • JANÁK, D. - ŠEVČÍKOVÁ, E. Historie sociální práce a sociálního podnikání. Opava: FVP SU 2010, část 1-5, 7-8, 10-11. URL info
 • TOMEŠ, I. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál 2010, část I.-IV. , s. 5-181. info
 • GEREMEK, B. Slitování a šibenice: Dějiny chudoby a milosrdenství. Praha: Argo, 2003. info
 • NOVOTNÁ, P - SCHIMERLINGOVÁ, V. Sociální práce, její vývoj a metodické postupy. Praha: UK, 2002. info
 • MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-473-7. info
Výukové metody
monologická (výklad, přednáška)
Metody hodnocení
analýza výkonů studenta
Informace učitele
Předložení písemné práce věnované jedné z významných osobností sociální péče nebo sociální práce (rozsah 6-8 normostran), písemný text na ověření znalostí posluchače.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, zima 2013, zima 2014, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.