UF01900 Souborná zkouška z fyziky

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2008
Rozsah
0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Garance
Centrum interdisciplinárních studií – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
( UFAF001 Mechanika a molekulová fyzika || UF01000 Mechanika a molekulová fyzika ) && ( UFAF002 Elektřina a magnetismus || UF01100 Elektřina a magnetismus ) && ( UFAF003 Optika || UF01102 Optika )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Posluchač při souborné zkoušce prokazuje znalost základních veličin, jejich souvislostí, metod měření, fyzikálních zákonů a jejich důsledků a vztahu experimentálních a teoretických výsledku. Musí též prokázat schopnost aplikovat tyto znalosti na řešení příkladů a na vysvětlení jevů z běžného života i technické praxe.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
původní hodnocení: souborná zkouška.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016.