UF01100 Elektřina a magnetismus

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
4/2/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jan Hladík, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D.
Ústav fyziky – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Po 14:45–18:00 B1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UF01100/A: St 15:35–17:10 SM-UF, J. Hladík
Předpoklady
Matematika pro první semestr prvního ročníku je výhodou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vybudování klasické teorie elektromagnetického pole induktivním způsobem. Kurs je završen formulací Maxwellových rovnic a odvozením jejich základních důsledků.
Osnova
 • 1. Pole
  2. Elektrostatika I - Coulombův zákon
  3. Elektrostatika II - Gaussův zákon
  4. Elektrostatika III - potenciál a energie elektrostatického pole
  5. Elektrostatika IV - kapacita
  6. Elektrostatika V - dielektrika
  7. Transport elektrického náboje I - elektrický proud a odpor
  8. Transport elektrického náboje II - stejnosměrné obvody a polovodiče
  9. Magnetické pole I - působení na náboje
  10. Magnetické pole II - zdroje magnetického pole
  11. Magnetické pole III - v látkovém prostředí
  12. Elektromagnetická indukce I - Faradayův indukční zákon
  13. Elektromagnetická indukce II - indukčnost a magnetická energie
  14. Elektromagnetická indukce I - střídavé obvody
  15. Maxwellovy rovnice I - zobecnění dílčích zákonů
  16. Maxwellovy rovnice II - základní důsledky
  17. Maxwellovy rovnice III - elementy optiky
  18. Maxwellovy rovnice IV - vybrané jevy
  Podrobný obsah, aktuální informace a doplňkovou literaturu lze najít na mých pracovních webových stránkách:
Literatura
  doporučená literatura
 • Liao, S.-b., Dourmashkin, P., Belcher, J. W. Kurz MIT Fyzika 8.02 Elektřina a magnetizmus. URL info
Výukové metody
Demonstrace
Projekce (statická, dynamická)
Laboratorní praktika
Demonstrace dovedností
Metody hodnocení
Analýza výkonů studenta
Zápočet
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
Zkouška je písemná a ústní. Písemná část zkoušky sestává ze čtyř úloh, na jejichž řešení je 120 minut. Každá z úloh je hodnocena 0 až 5 body. Z písemné práce lze tedy získat nejvýše 20 bodů. Úlohy jsou vybírány z úloh v povinné učebnici nebo z úloh analogických, a dále z typů úloh, které byly řešeny na cvičeních.
K postupu do ústní části zkoušky je nutné získat v písemné části alespoň 10 bodů. Při nesplnění této podmínky je student hodnocen stupněm F. Při splnění této podmínky si student vylosuje jednu zkušební otázku (každá z 12 otázek obsahuje dvě témata tak, aby kumulativní obtížnost obou témat každé otázky byla zhruba konstantní). Odpověď na každé téma otázky je hodnocena 0 až 5 body. Před samotnou rozpravou se zkoušejícím má student čas 10 minut na přípravu.
Výsledek zkoušky se klasifikuje na základě součtu bodového zisku v písemné a ústní části zkoušky (maximum je tedy 30 bodů).
Podrobnější údaje včetně seznamu zkušebních otázek a klasifikační tabulky jsou uvedeny na webové stránce předmětu (viz sekce Obsah a v ní uvedený link).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 1994, léto 1995, léto 1996, léto 1997, léto 1998, léto 1999, léto 2000, léto 2001, léto 2002, léto 2003, léto 2004, léto 2005, léto 2006, léto 2007, léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UF01100