UBKCJLBP34 Dialektologie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Kristýna Dufková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kristýna Dufková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Čt 8:55–9:40 H2
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UBKCJLBP34/A: Čt 9:45–11:20 H2, K. Dufková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na současný vývoj útvarů českého národního jazyka; přednostně na studium teritoriálních dialektů. Studenti se seznámí s dialektologickou teorií, s metodami terénního výzkumu, s dialektologickými pracovišti a s jazykovou stratifikací. Semináře jsou zaměřeny prioritně na rozbor textů (přepisů starších i aktuálních); seminární práci doplňují terénní výjezdy. Součástí výuky je výklad o vývoji dialektů po současnost (od 19. století) a seznámení s klasifikací a se znaky nářečí českého jazyka.
Výstupy z učení
Student bude schopen: - definovat základní znaky českých nářečí - rozumět principům dialektologického výzkumu - absolovat terénní výjezdy za účelem sběru dat - rozumět transkribovanému dialektologickému textu
Osnova
 • 1. Rozrůznění českého národního jazyka
 • 2. Teorie národního jazyka a nářečí
 • 3. Nářečí česká v širším i v užším smyslu a jejich klasifikace
 • 4. Nářeční podskupiny české (v užším smyslu)
 • 5. Nářečí středomoravská
 • 6. Středomoravské nářeční úseky
 • 7. Nářečí východomoravská
 • 8. Východomoravské nářeční podskupiny
 • 9. Slezská nářeční skupina
 • 10. Nářečí slezskomoravská a slezskopolská
 • 11. Vývoj českých, moravských a slezských dialektů
 • 12. Jazykový zeměpis, ČJA, kontaktová lingvistika a vicinologie
 • 13. Dialektologie a její explorační metodologie
Literatura
  povinná literatura
 • BOGOCZOVÁ, I. Textová opora ke studiu mluveného českého jazyka a dialektologie.,. Ostrava, 2009. info
 • LAMPRECHT, A. České nářeční texty.,. Praha, 1976. info
 • BĚLIČ, J. Přehled nářečí českého jazyka. Praha, 1976. info
 • BĚLIČ, J. Nástin české dialektologie. Praha 1972. Praha, 1972. info
  doporučená literatura
 • KLOFEROVÁ, S. Dialektologie. In Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007, s. 336-376. info
Výukové metody
Terénní výzkum, seminární práce (přepis nahrávky rodilého mluvčího dialektu)
Metody hodnocení
Seminární práce, 2 písemné testy
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UBKCJLBP34