UBKCJLBP34 Dialektologie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2022
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na současný vývoj útvarů českého národního jazyka; přednostně na studium teritoriálních dialektů. Studenti se seznámí s dialektologickou teorií, s metodami terénního výzkumu, s dialektologickými pracovišti a s jazykovou stratifikací. Semináře jsou zaměřeny prioritně na rozbor textů (přepisů starších i aktuálních); seminární práci doplňují terénní výjezdy. Součástí výuky je výklad o vývoji dialektů po současnost (od 19. století) a seznámení s klasifikací a se znaky nářečí českého jazyka.
Výstupy z učení
Student bude schopen: - definovat základní znaky českých nářečí - rozumět principům dialektologického výzkumu - absolovat terénní výjezdy za účelem sběru dat - rozumět transkribovanému dialektologickému textu
Osnova
 • 1. Rozrůznění českého národního jazyka
 • 2. Teorie národního jazyka a nářečí
 • 3. Nářečí česká v širším i v užším smyslu a jejich klasifikace
 • 4. Nářeční podskupiny české (v užším smyslu)
 • 5. Nářečí středomoravská
 • 6. Středomoravské nářeční úseky
 • 7. Nářečí východomoravská
 • 8. Východomoravské nářeční podskupiny
 • 9. Slezská nářeční skupina
 • 10. Nářečí slezskomoravská a slezskopolská
 • 11. Vývoj českých, moravských a slezských dialektů
 • 12. Jazykový zeměpis, ČJA, kontaktová lingvistika a vicinologie
 • 13. Dialektologie a její explorační metodologie
Literatura
  povinná literatura
 • BOGOCZOVÁ, I. Textová opora ke studiu mluveného českého jazyka a dialektologie.,. Ostrava, 2009. info
 • LAMPRECHT, A. České nářeční texty.,. Praha, 1976. info
 • BĚLIČ, J. Přehled nářečí českého jazyka. Praha, 1976. info
 • BĚLIČ, J. Nástin české dialektologie. Praha 1972. Praha, 1972. info
  doporučená literatura
 • KLOFEROVÁ, S. Dialektologie. In Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007, s. 336-376. info
Výukové metody
Terénní výzkum, seminární práce (přepis nahrávky rodilého mluvčího dialektu)
Metody hodnocení
Seminární práce, 2 písemné testy
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2023, léto 2024.