logo Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Ústav bohemistiky a knihovnictví
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
192460 UBK FPF Slezská univerzita v Opavě SU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavu (pověř.)Mgr. Martin Tichý, Ph.D.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci