UCJNDIK2 Didaktika němčiny 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2016
Rozsah
0/9/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zabývá současnými metodami ve výuce cizích jazyků, alternativními přístupy, s jejich přednostmi a nedostatky. Studenti se naučí, jak zprostředkovat žákům různými postupy jednotlivé řečové dovednosti a jazykové prostředky. Nedílnou součástí moderní metody výuky jazyků je práce s literárními texty a výuka reálií cílové země. I pro vlastní rozvoj posluchačů je nutné, aby se zabývali otázkou strategie učení a technik učení se cizím jazykům. Poznají také současné trendy ve výuce cizích jazyků, např. výuky jazyků pomocí projektů, práce na stanovištích apod.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2016/UCJNDIK2