UBK01187 Úvod do komparatistiky

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
! UBK00187 Úvod do komparatistiky 2 || ! UBKDX187 Úvod do komparatistiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přednášky, která má motivačně propedeutickou povahu, je seznámení posluchačů s vývojem komparatistiky a s jejím současným stavem. Orientuje posluchače ve třech cílech literární komparatistiky: hodnocení literárních děl (zaměření na kritiku), odhalování genetických vztahů (zaměření na literární historii), odhalování typologických shod (studium genetické a obecně literárněvědné).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBK01187