UBK00187 Úvod do komparatistiky 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2011
Rozsah
0/0. 1 kr. Ukončení: zk.
Garance
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
! UBK01187 Úvod do komparatistiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Zaměřuje se na srovnávací literární vědu v historickém pojetí s důrazem na současné přístupy.
Osnova
 • Cílem přednášky, která má motivačně propedeutickou povahu, je seznámení posluchačů s vývojem komparatistiky a s jejím současným stavem. Orientuje posluchače ve třech cílech literární komparatistiky: hodnocení literárních děl (zaměření na kritiku), odhalování genetických vztahů (zaměření na literární historii), odhalování typologických shod (studium genetické a obecně literárněvědné). V letním semestru seznamuje posluchače komparatistikou po r. 1945, inovacemi v metodách univerzitní komparatistiky, tradicí české komparatistiky, základními předměty komparatistiky: dvoučlennými a vícečlennými vztahy, podobnostmi bez "vlivů" (typologická bádání), obecnou a světovou literaturou, slavistickou komparatistikou.
  Tematické okruhy přednášek:
  " Komparace a odhalení složitosti kulturních vztahů (např. Alexandreis, Tristan)
  " Hrdinská feudální epika a bretaňské romány
  " Hrdinská a dvorská epika v staročeské literatuře
  " Některé problémy folklorní slovesnosti
  " Folklor a písemnictví
  " K folklorní tematologii
  " Širší kontexty, do nichž vstupuje literární dílo
  " Obecná problematika
  " Literatura a jiná umění
  " Znak v různých druzích umění
  " K vývoji české a slovenské literární komparatistiky
  " Metodologické shrnutí
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 1994, léto 1995, léto 1996, léto 1997, léto 1998, léto 1999, léto 2000, léto 2001, léto 2002, léto 2003, léto 2004, léto 2005, léto 2006, léto 2007, léto 2008, léto 2009, léto 2010.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2011/UBK00187