ARTAVTNP37 Odborná praxe II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
120h/sem. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Monika Horsáková (cvičící)
Garance
Mgr. Monika Horsáková
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ARTAVTNP37/A: Pá 17:15–18:50 241, M. Horsáková
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
K zapsání předmětu nejsou určeny žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student absolvuje odbornou třítýdenní praxi v některé z audiovizuálních nebo kulturních institucí v regionu, při níž si vyzkouší činnosti spojené s obsahem studia – kamerové, scenáristické, režijní či postprodukční audiovizuální práce, organizační či projektovou činnost v oblasti kulturních průmyslů, práci na digitalizaci či restaurování audiovizuálního dědictví.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen na základě pozitivního posudku zpracovaného odborným garantem na daném pracovišti. Student odevzdá z praxe pedagogovi, který je garantem praxí, zprávu z praxe, v níž popíše průběh praxe a zhodnotí přínos, který pro něj praxe měla.
Další komentáře
Studijní materiály

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/ARTAVTNP37