UBKCJLBP18 Česká literatura 20. století 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Martin Tichý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Tichý, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Martin Tichý, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Nejsou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs seznamuje s dějinami české literatury od 90. let 19. století do roku 1945, a to prostřednictvím přednášek i seminářů, které se soustředí zejména na komentované čtení textů.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- charakterizovat hlavní problémy a etapy dějin literatury moderního období
- charakterizovat poetiku významných autorů
- charakterizovat jednotlivé literární směry
- vysvětlit proměny literatury během 20. století
- definovat modernu a avantgardu
Osnova
  • 1. Moderna v české literatuře, její diferenciace a proměny, význam literární kritiky 2. Problém dekadence 3. Symbolistická poezie a proměny lyriky na počátku 20. století 4. Naturalismus v próze a protinaturalistická reakce (secesní próza) 5. Drama na přelomu století 6. Předválečná moderna, civilismus 7. Experimenty v próze dvacátých let 8. Od proletářské poezie k poetismu 9. Krize avantgardy a poezie 30. let 10. Drama v meziválečném období 11. Próza 30. let 12. Literární kritika v meziválečném období 13. Literatura v období nacistické okupace
Výukové metody
Přednášky, semináře.
Metody hodnocení
Ústní zkouška.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UBKCJLBP18