UHVHPPBP35 Konzervace a restaurování II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Mgr. Hana Rajhelová (cvičící)
Garance
Ing. Mgr. Hana Rajhelová
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UHVHPPBP35/A: Út 17:15–18:50 LMUZ, H. Rajhelová
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Student musí doložit aktuálním lékařským potvrzením svou zdravotní způsobilost k práci v laboratoři Konzervátorského centra, kde se pracuje a manipuluje s chemickými látkami (kyseliny, zásady, těkavé látky ad.) a používají se chemicko-fyzikální přístroje.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zevrubné seznámení studentů s problematikou konzervace a restaurování muzejních sbírkových předmětů ze dřeva, vč. archeologického, papíru a silikátů (sklo, keramika, kámen, popř. omítky). Důraz bude kladen i na ošetření artefaktů složených z kombinace materiálů. Probrány budou metody, průzkumu, preventivní i sanační konzervace a restaurování artefaktů z výše uvedených materiálů. Teoretické vědomosti studenti aplikují v praktických cvičeních a seminárních pracech.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - popsat princip metod, využívaných pro konzervaci a restaurování předmětů ze silikátů, dřeva a papíru - navrhnout postup zásahu pro výše zmiňované materiály - provést zásah na předmětech zvýše jmenovaných materiálů.
Osnova
 • Přehled probírané látky:
  1. Silikáty jako materiál. 2. Vlastnosti, degradace a průzkum keramiky. 3. Konzervační a restaurátorské postupy pro keramiku. 4. Vlastnosti, degradace a průzkum skla. 5. Konzervace a restaurování skla. 6. Vlastnosti a degradace kamene. Konzervační a restaurátorské postupy pro kámen. 7. Specifika ochrany zděných staveb. 8. Dřevo jako materiál. 9. Vlastnosti, degradace a konzervační postupy pro dřevo. Konzervace suchého dřeva. 10. Vlastnosti, degradace a konzervační postupy pro dřevo. Konzervace mokrého (archeologického) dřeva. 11. Specifika ochrany dřevěné architektury. 12. Vlastnosti, degradace a průzkum papíru. 13. Konzervační a restaurátorské postupy pro papír.
Literatura
  povinná literatura
 • UNGER, A. - SCHNIEWIND, A.P. - UNGER, W. Conservation of Wood Artifacts. A Handbook. Heidelberg, 2001. info
 • TENNENT, N. The Conservation Glass and Ceramics. London, 1998. info
 • PRICE, C.A. Stone Conservation. London, 1995. info
  doporučená literatura
 • ION, M.R. - DONCEA, M.S. - ION, L.M. Nanomaterials for Chemical and Biological Restorationof Old Books. Wien, 2011. info
 • BANIK, G. - BRUCKLE, I. Paper and Water. A Guide fo rConservators. Oxford, 2011. info
 • KOLLER, M. - KNALL, U. Holzobjekte und ihre Oberflächen. Untersuchung ? Konservierung ? Restaurierung. Klosterneuburg, 2010. info
 • KOOB, S.P. Conservation and Care of Glass objects. London, 2006. info
 • MIDDLETON, A - LANG, J. Radiography of Cultural Material. Oxford, 2005. info
 • KUČEROVÁ, L. - DRÁBKOVÁ, K. Konzervace vodou nasyceného dřeva sacharidy. Praha, 2004. info
 • ĎUROVIČ, M. a kol. Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha, 2002. info
 • ŠIMŮNKOVÁ, E. - KUČEROVÁ, I. Dřevo. Praha, 2000. info
 • VANĚČEK, I. Nástěnné malby. Praha, 2000. info
 • KOTLÍK, P. Stavební materiály historických objektů. Praha, 1999. info
 • BUYS, S. - OAKLEY, V. The Conservation and Restoration of Ceramics. Oxford, 1996. info
Výukové metody
Frontální výuka. Laboratorní cvičení.
Metody hodnocení
Účast na laboratorních cvičeních min. 80%. Úspěšné absolvování závěrečného testu a vypracování a prezentace seminární práce.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UHVHPPBP35