UOGD049 Ošetřovatelské postupy v akutní a intenzivní péči

Fakulta veřejných politik v Opavě
léto 2023
Rozsah
4/0/0. Přednáška 4 HOD/SEM. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D.
Ústav nelékařských zdravotnických studií – Fakulta veřejných politik v Opavě
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Předpoklady
FAKULTA ( FVP ) && TYP_STUDIA ( C )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsah předmětu tvoří jádro profesionálních dovedností všeobecných sester a patří ke komplexu základních odborných předmětů. Výuka je praktická. Umožňuje studentům získat základní manuální zručnost a jistotu bezpečného a kvalitního provádění odborných výkonů a procedur u klientů/pacientů. Kvalitně provedený výkon respektuje individuální potřeby klienta/pacienta, zejména jeho potřebu pohodlí, úcty, jistoty a bezpečí.
Osnova
 • 1. Zajištění centrální žíly, péče o centrální žilní katétr, měření centrálního žilního tlaku.
  2. Základy hodnocení EKG v akutní péči.
  3. Zajištění dýchacích cest v akutní a intenzivní péči, péče o dýchací cesty.
  4. Příprava nemocného k anestezii, úvod, průběh, ukončené anestezie, sledování nemocného v průběhu anestezie, ošetřovatelská péče
  5. Celková anestezie, místní anestezie, ambulantní anestezie.
  6. Kardioverze, defibrilace, kardiostimulace dočasná, trvalá, ICD.
  7. Specifity ošetřovatelské péče na akutním pracovišti.
  8. Péče o epidurální katétr, sledování komplikací, aplikace léků.
  9. Drenáže, druhy drenáží, ošetřovatelská péče.
Literatura
  povinná literatura
 • PLEVOVÁ, Ilona a Renáta ZOUBKOVÁ. Sestra a akutní stavy od A do Z. ISBN 978-80-271-0890-9. 2021. info
 • KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0130-6. 2020. info
 • HALUZÍKOVÁ, J. Ošetřovatelské postupy v akutní péči. Distanční studijní opora [online]. c2012, posl. akt. říjen 2012 [cit. 2012-10-05]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • DOSTÁL, P. A KOL. Základy umělé plicní ventilace. Praha:Maxdorf. ISBN 80-7345-059-3. 2005. info
  doporučená literatura
 • ZOUBKOVÁ, R., STREITOVÁ, D. Septické stavy v intenzivní péči. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-5215-0. 2015. info
 • ZEMANOVÁ, Jitka. Základy anestezioogie. ISBN 80-7013-374-0. 2002. info
Informace učitele
Kontaktní výuka je vedena systémem konzultací na vybraná témata. Kombinovaná část studia je realizována v prostředí e-learningového kurzu na e-portále http://elearning.fvp.slu.cz/. Pro výuku jsou zde studentům k dispozici studijní opory zahrnující korespondenční úkoly. Předmět je ukončen zápočtem, který proběhne písemnou nebo ústní formou, v rámci něj student prokáže znalosti základní i vybrané doporučené literatury a dokáže diskutovat o zpracovaných korespondenčních úkolech. Student bude moci průběžně konzultovat individuálně studovaná témata předmětu prostřednictvím individuálních či skupinových konzultací nebo elektronické pošty.
Požadavky k zápočtu: písemný test, minimální úspěšnost 80%.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2018, léto 2019, léto 2021, léto 2022, léto 2024.