UCJANGBP21 Nácvik anglické výslovnosti

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJANGBP21/A: Po 11:25–13:00 M8, G. Entlová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je získání schopnosti správné výslovnosti anglických hlásek. Tento předmět je koncipován tak, aby si student prakticky procvičil a zafixoval teoretické poznatky získané v předmětu Anglická fonetika. Bude kladen důraz na praktickou fonetiku a na korektivní opatření v případě špatné výslovnosti anglických hlásek, na vázání, slovní a větný důraz a také na nácvik plynulé mluvené angličtiny.
Výstupy z učení
Student se naučí a upevní si správnou výslovnost anglických hlásek
Osnova
 • 1. English words commonly mispronounced by Czech speakers of English – identification, correction, practice.
 • 2. Identification of the articulators, practising English short vowels, their pronunciation and transcription.
 • 3. English long vowels, diphthongs and triphthongs, their pronunciation and transcription.
 • 4. English plosives.
 • 5. Problematic areas of pronunciation, the list of English problematic words for Czech speakers of English.
 • 6. Fricatives and affricates, their pronunciation and transcription, concentrating on problematic dental fricatives.
 • 7. Practising nasals, laterals and approximants, their pronunciation and transcription.
 • 8. Syllable identification, weak vowel ‘schwa’, pronunciation and transcription of strong and weak syllables.
 • 9. Stress in simple and complex words, practising differences in word stress in word-class pairs.
 • 10. Weak forms in words, phrases and sentences.
 • 11. Aspects of connected speech, listening to a speech and a song, singing along, lip-syncing.
 • 12. Revision and transcription of commonly mispronounced words, revision of pronunciation and transcription of English vowels and consonants. Dialogues and monologues – practising intonation in different situations.
 • 13. Weak forms, connected speech and intonation.
Literatura
  povinná literatura
 • Roach, P. English Phonetics and Phonology. info
  doporučená literatura
 • J.C.Wells. Accents of English. info
 • Wells, J., Harlow C. Longman Pronunciation Dictionary. Longman, 2000. info
  neurčeno
 • ROACH, Peter. English phonetics and phonology: a practical course. 4th ed. New York: Cambridge University Press, 2009. ISBN 978-0-521-88882-0. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
Vypracování závěrečného projektu a jeho prezentace
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, léto 2024.