UCJIOPBP30 Práce s odborným textem

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je založen na práci s autentickými texty dodanými vyučujícím. Jedná se o texty z různých oblastí, které se vyznačují vysokým využitím odborné terminologie. Studenti se naučí pracovat s odbornou terminologií a vytvářet si glosáře pro jednotlivé obory. Cílem pak je textu porozumět a dokázat ho shrnout, parafrázovat či přeložit. Předmět je praktickým doplněním předmětu Italská lexikologie a lexikografie a částečně studenty připravuje na práci v předmětech Italština pro hospodářskou sféru 1 a 2 a Překladové cvičení 1 a 2.
Výstupy z učení
Studenti umí pracovat s odbornou terminologií a vytvářet si glosáře pro jednotlivé obory. Odbornému textu rozumí a dokáží ho shrnout, parafrázovat či přeložit.
Osnova
  • 1. Testi di argomento culturale 2. Testi di argomento gastronomico 3. Testi di attualità (articoli di giornale) 4. Testi di argomento letterario o linguistico 5. La presentazione di un’azienda 6. Contratti di lavoro e dimissioni 7. Reclami 8. Testi di argomento socio-economico 9. Testi di argomeneto finanziario 10. Testi di argomento tecnico o industriale 11. Testi di argomento medico-farmaceutico 12. Argomento a scelta degli studenti 13. Revisione e test
Literatura
    povinná literatura
  • Beccaria, G. L. Per difesa e per amore: la lingua italiana oggi. Milano: Garzanti, 2006.
    doporučená literatura
  • Gabrielli, A. Grande dizionario Hoepli italiano. Milano: Hoepli, 2015.
  • Linhartová, M. Italština obchodní a právní. Písek:J&M, 2007.
  • Radvanovský, A. Italsko-český ekonomický a obchodní slovník. Praha: LEDA, 2012.
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
Povinná účast min. 70 %, domácí příprava zadaných textů, písemný test.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2023.