UBKCJLBP36 Současné myšlení o literatuře

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Heczko, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
každé liché úterý 13:05–14:40 M11
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UBKCJLBP36/A: St 11:25–12:10 M13, J. Heczko
Předpoklady
Předně ochota, poté schopnost rozumět filosofickému a literárněteroretickému textu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je představit proměny literární teorie a literárněvědného myšlení od počátku 20. století po současnost. Kromě rozmanitosti přístupů k literatuře je akcentována také proměněná přítomnost tradičních otázek v současném myšlení o literatuře.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu získá přehled o hlavních teoretických reflexích literatury od počátku 20. století k dnešku. Student prohloubí svoji schopnost rozumět literatuře a reflektovat svoji čtenářskou zkušenost.
Osnova
 • 1. Teorie literatury včera a dnes. Od esenciálních otázek ke kulturním studiím
 • 2. Psychoanalýza
 • 3. Fenomenologie
 • 4. Ruský formalismus, New Criticism
 • 5. Sémiotika, strukturalismus
 • 6. Bachtin
 • 7. Hermeneutika
 • 8. Poststrukturalismus
 • 9. Dekonstrukce I
 • 10. Dekonstrukce II
 • 11. Feminismus, gender
 • 12. Nový historismus
 • 13. Opakování, shrnutí
Literatura
  povinná literatura
 • BURZYŃSKA, A. Teorie literatury 20. století [online]. Dostupné z: https://wordandsense.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/18/2016/02/anna-bur-zyńska_267-293.pdf.
 • MITOSEKOVÁ, Z. Teorie literatury: historický přehled. Brno, 2010. info
 • NÜNNING, A. (ed.). Lexikon teorie literatury a kultury. Brno, 2006. info
  doporučená literatura
 • PEPRNÍK, M. Směry literární interpretace XX. století. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000.
 • MATONOHA, J. et al. Za (de)konstruktivismem. Kritické koncepty (post)poststrukturální literární a kulturní teorie. Praha: Academia, 2018.
 • JEDLIČKOVÁ, A., MACURA, V. et al. Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno: Host, 2013.
 • MÜLLER, R. ? ŠIDÁK, P. (eds.). Slovník novější literární teorie: glosář pojmů. Praha, 2012. info
 • PECHLIVANOS, M. - RIEGER, S. - STRUCK, W. - WELTZ, M. Úvod do literární vědy. Praha, 1999. info
Výukové metody
Přednášky, společná komentovaná četba teoretických textů v semináři.
Metody hodnocení
Přednesení referátu na zadané téma (literárněvědný směr). Písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2024.