UIMOIBP041 Operační systémy II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D.
Ústav informatiky – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UIMOIBP041/A: Čt 9:45–11:20 B3a, Š. Vavrečková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty s pokročilejšími tématy z oblasti operačních systémů, především Windows a Linux. Jsou probírána především témata z oblasti správy procesů, služeb, uživatelů, zabezpečení.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- spravovat procesy a služby operačního systému Windows a UNIXových operačních systémů.
- provádět pokročilou konfiguraci přístupu k objektům a zabezpečení.
- spravovat zařízení a sítě v UNIXových operačních systémech a ve Windows.
- řešit otázky spojené s instalací, údržbou a opravou operačních systémů.
Osnova
 • 1. Správa Windows v textovém režimu, skripty, složené příkazy, PowerShell.
 • 2. Objekty ve Windows. Řízení přístupu a správa uživatelů ve Windows, zásady, šablony.
 • 3. Správa procesů a služeb ve Windows, WBEM.
 • 4. Správa zařízení a sítě.
 • 5. Nasazení systému Windows – instalace, aktualizace, správa softwaru.
 • 6. Správa UNIXových systémů v textovém režimu, skripty, složené příkazy.
 • 7. Správa procesů a úloh v UNIXových systémech.
 • 8. Řízení přístupu a správa uživatelů.
 • 9. Správa zařízení a sítě v UNIXových systémech.
 • 10. Nasazení UNIXových systémů – inicializační systémy a služby, logování, bezpečnost.
Literatura
  povinná literatura
 • VAVREČKOVÁ, Šárka. Operační systémy II, Linux. Slezská univerzita v Opavě, 2017.
 • VAVREČKOVÁ, Šárka. Operační systémy II, Windows. Slezská univerzita v Opavě, 2017.
  doporučená literatura
 • www.root.cz, www.ABCLinuxu.cz, www.Microsoft.com
 • PANEK, William. MCSA MS Windows 10 Study Guide: exam 70-697. Indianapolis, IN: John Wiley. ISBN 978-1-119-25230-6. 2016. info
 • SARWAR, Syed Mansoor a Robert KORETSKY. UNIX: the textbook. Third edition. Boca Raton: Taylor. ISBN 978-148-2233-582. 2016. info
 • NEGUS, Chris. Linux bible. Ninth edition. Indianapolis, Indiana: John Wiley. ISBN 978-1-118-99987-5. 2015. info
 • BLUM, Richard a Christine BRESNAHAN. Linux command line and shell scripting bible. Third edition. Indianapolis, IN: John Wiley. ISBN 978-1-118-98384-3. 2015. info
 • NEMETH, Evi. UNIX and Linux system administration handbook. 4th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. ISBN 978-013-1480-056. 2013. info
 • HOLMES, Lee. Windows PowerShell cookbook: the complete guide to scripting Microsoft's command shell. 3rded. Farnham: O'Reilly. ISBN 1-4493-2068-6. 2013. info
 • PALMER, Michael J. a Michael WALTERS. Guide to operating systems. 4th ed. Boston, MA: Course Technology, Cengage Learning. ISBN 11-113-0636-2. 2012. info
 • KAMENÍK, Pavel. Příkazový řádek v Linuxu: praktická řešení. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-2819-0. 2011. info
 • Steve Shah, Wale Soyinka. Administrace systému Linux. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-1694-7. 2007. info
 • JONES, Don. Automatizace správy a skriptování Microsoft Windows. Brno: Computer Press. ISBN 80-251-1261-6. 2006. info
Výukové metody
Demonstrace
Projekce (statická, dynamická)
Skupinová práce na počítačové učebně
Metody hodnocení
Povinná účast na cvičeních min. 75 %.
Dvě písemky (jednu z Windows, jednu z Linuxu), každou na alespoň 50 % bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2024.