CVABPDE1 Cizojazyčná příprava NJ 1

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Hanne-Lore Bobáková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Hanne-Lore Bobáková, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CVABPDE1/01: Čt 23. 2. 8:05–8:25 VB123, H. Bobáková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ! NOWANY ( CVABPEN1 Cizojazyčná příprava AJ 1 , CVABPEN2 Cizojazyčná příprava AJ 2 , CVABPEN3 Cizojazyčná příprava AJ 3 , CVABPEN4 Cizojazyčná příprava AJ 4 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat komunikační dovednosti u studentů v tématech určených sylabem předmětu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - shrnout tematiku sylabu v cizím jazyce, - popsat problematiku témat sylabu, - napsat esej na daná témata, - konverzovat na daná témata.
Osnova
 • 1. Geschäftliche Kontaktaufnahme
  Mündliche Kontaktaufnahme, Wegbeschreibung, Reiseverbindungen, auf der Messe, Terminbestätigung, Begegnungen.
  2. Berufliche Qualifikation
  Bewerbungsschreiben, Vorstellungsgespräch, Arbeitsverhältnis, Arbeitsbedingungen, Persönlichkeitsmerkmale, Tätigkeiten, Anforderungen.
  3. Arbeitsverhältnis
  Arbeitsbedingungen, Neigung und Eignung, Bewerbungsschreiben richtig formulieren, Vorstellungsgespräch.
  4. Produktpräsentation
  Eigenschaft, Ausstattung, Leistung, Produktmerkmale, Dienstleistungen.
  5. Messebeteiligung
  Kundenbesuch, auf der Messe, Messebeteiligung, Kontaktpflege, Dank für Interesse.
  6. Kundenkartei
  Vertriebsorganisationen, Begrüßung, Bewirtung, Verabschiedung.
  7. Auftragsabwicklung
  Auftragsbearbeitung, Auftragsabwicklung, Bestellung.
Literatura
  povinná literatura
 • BOBÁKOVÁ, H. Wirtschaftsdeutsch 1. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-827-8. info
 • BUSCHA, A. and G. LINTHOUT. Geschäftskommunikation - Verhandlungssprache. München: Max Hueber Verlag, 2007. ISBN 978-3-19-091598-9. info
 • BERGELOVÁ, E. Jazyková obchodní průprava - Deutsch im Berufsleben. Plzeň: Fraus, 2004. ISBN 80-7238-315-9. info
 • BECKER, N., J. BRAUNERT and J. EISFELD. Dialog Beruf 1. München: Max Hueber Verlag, 2002. ISBN 3-19-001591-0. info
 • NAMUTH, K. und T. LÜTHI. Gesprächstraining Deutsch für den Beruf. München: Max Hueber Verlag, 2000. ISBN 978-3-19-007246-0. info
  doporučená literatura
 • BECKER, N. und J. BRAUNERT. Alltag, Beruf & Co. 5. München: Max Hueber Verlag, 2011. ISBN 978-3-19-501590-5. info
 • BOBÁKOVÁ, H. a K. MOZIELOWSKÁ. Slovník profesní němčiny. Karviná: SU OPF, 2011. ISBN 978-80-7248-641-0. info
 • BRAUNERT, J. und W. SCHLENKER. Aufbaukurs Lehrbuch Unternehmen Deutsch. Stuttgart: Klett, 2007. ISBN 978-3-12-675745-4. info
 • BRAUNERT, J. und W. SCHLENKER. Aufbaukurs Arbeitsbuch Unternehmen Deutsch. Stuttgart: Max Hueber, 2006. ISBN 3-12-675746-4. info
Výukové metody
prezentace,diskuse,skupinová práce
Metody hodnocení
písemný test(20%),ústní test (20%),seminární prace (10%), zápočtový test 50%)
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Požadavky na studenta: účast a diskuse na seminářích, průběžné testy.
Hodnotící metody: povinná účast na seminářích 60 %, diskuze na seminářích, průběžný ústní test (20 % hodnocení), průběžný písemný test (20 % hodnocení), závěrečný zápočtový test (60 % hodnocení).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, léto 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2024.