OPFNKSDP Seminář k diplomové práci

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
0/0/12. Seminář 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Svatava Adamová (pomocník)
Bc. Kateřina Anlauf (pomocník)
Marcela Beránková (pomocník)
Ing. Iveta Skýbová (pomocník)
doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D. (náhr. zkoušející)
doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. (náhr. zkoušející)
doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Ing. Žaneta Rylková, Ph.D. (náhr. zkoušející)
doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D. (náhr. zkoušející)
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. (náhr. zkoušející)
prof. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D.
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Šokalová
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K ) && ROCNIK ( 2 )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V rámci předmětu Seminář k diplomové práci student ve spolupráci s vedoucím diplomové práce vytvoří oficiální zadání diplomové práce. Předmět se zaměřuje na formální i obsahové zpracování diplomové práce. V rámci konzultací s vedoucím diplomové práce je vymezena problematika, která bude předmětem diplomové práce. Současně se předpokládá stanovení cíle diplomové práce včetně vymezení metodiky jejího řešení a časového plánu. Výsledkem předmětu je vytvořené a vedoucím práce schválené oficiální zadání diplomové práce.
Osnova
 • V termínu do 31.10. příslušného akademického roku, a po konzultaci s vedoucím práce, vyplní student v IS SU podklady pro zadání diplomové práce.
  Doporučený rámcový obsah:
  a) cíl práce,
  b) výzkumný problém (oblasti),
  c) volba metodiky a dat,
  d) postup práce,
  e) nezbytné součásti práce.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠIROKÝ, J. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3510-5. info
 • ČESAL, J., LIŠKA, V. Vědecké psaní a prezentace. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-30-6. info
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
Pro udělení zápočtu je nezbytné, aby student vložil do IS SU zadání práce v termínu dle harmonogramu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Individuální studijní zátěž.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/OPFNKSDP