PEMBKPDK Podnikání

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
16/0/0. Přednáška 16 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PEMBKPDK/01: Čt 19. 10. 17:15–18:50 MS, Čt 23. 11. 17:15–18:50 MS, Čt 14. 12. 17:15–18:50 MS, J. Duháček Šebestová
PEMBKPDK/02: Čt 12. 10. 17:15–18:50 B207, Čt 9. 11. 17:15–18:50 B207, Čt 7. 12. 17:15–18:50 B207, J. Duháček Šebestová
PEMBKPDK/03: Čt 5. 10. 17:15–18:50 B206, Čt 2. 11. 17:15–18:50 B206, Čt 30. 11. 17:15–18:50 B206, J. Duháček Šebestová
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 88/150, pouze zareg.: 0/150
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu podpořit podnikavost a kreativitu studentů. Dílčím cílem je seznámit je s podnikatelskými kompetencemi a základními znalostmi o i různých formách podnikání. Pomocí případových studií chceme ve studentech probudit podnikavost, kreativitu při řešení konkrétních podnikatelských situací v různých oblastech podnikání při využití základních teoretických znalostí. V předmětu je kladen důraz na týmovou spolupráci na praktických úkolech, např. zadaných v Business Gate Academy či dalšími subjekty.
Osnova
 • 1. Podnikatel, podnikání a výklad základních pojmů
 • Podnikatel a jeho definice. Vymezení podnikání. Vyhodnocení vlastního potenciálu pro podnikání. Metody podporující podnikavost.
 • 2. Podnikání a jeho podpora
 • Vymezení malých a středních podniků dle platné legislativy. Podpora malých a středních podniků (MSP) a začínajících podnikatelů. Ekosystémy podporující podnikání (inkubátory, akcelerátory, coworkingová centra). Možnosti využívat mentoringu a koučingu při podnikání.
 • 3. Vlastní vstup do podnikání
 • Zhodnocení vlastní myšlenky do podnikání. Využití Lean Canvas pro zhodnocení myšlenky. Základní struktura podnikatelského plánu. Analýza prostředí, analýza rizik takto připravených plánů.
 • 4. Specifické skupiny podnikatelů
 • Rodinné podnikání a následnictví. Podnikání mladých, podnikání žen. Sociální podnikání. Využívání příležitostí a odlišností na trhu.
 • 5. Provozní management podniku
 • Základní principy v řízení podniku začínajícího podniku v oblasti personální, finanční, provozní. Ekonomické minimum pro začínajícího podnikatele. Krizové řízení související s životním cyklem podniku.
 • 6. Rozvoj podnikání
 • Tvorba sítí a aliancí v podnikání. Inovace jako zdroj růstu a rozvoje podniku. Scale-up tendence v podnikání. Finanční propojování podniků.
 • 7. Mezinárodní rozměr podnikání
 • Strategie a struktury mezinárodního obchodu, zvláštní role různých funkcí mezinárodního obchodu. Formulace a provádění strategií, plánů a taktik k úspěchu v mezinárodních obchodních aktivitách. Licencování a franchising, hlavní výhody a nevýhody.
Literatura
  povinná literatura
 • DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, Jarmila. Podnikání: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020. info
 • MULAČOVÁ, V. a P. MULAČ. Obchodní podnikání ve 21. století. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4780-4. info
 • VEBER, J. a J. SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 820694501. info
Metody hodnocení
Bodovaná celosemestrální práce, vycházející z aktivní účasti na seminářích (30 % hodnocení), prezentace výsledků práce a diskuse (20 % hodnocení), zkouška (50 % hodnocení). Celkové hodnocení studenta dáno součtem získaných bodů. Minimální hranice úspěšnosti je 60 % z jejich celkového počtu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/PEMBKPDK