PEMBPTAP3 Team Academy® principy III

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
0/3/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Jana Šimáková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Dalibor Šimek, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PEMBPTAP3/01: Po 13:05–16:15 D004, J. Šimáková, D. Šimek
PEMBPTAP3/02: Čt 8:55–12:10 D004, J. Šimáková, D. Šimek
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Procesy Rocket Modelu – leadership procesy
 • Proces tvorby vedoucích myšlenek (vedení prostřednictví myšlenek) – tvorba sdílené vize, mise, hodnot. Organizace tzv. TA® „Rocket Days“ a „Days of Joy“. Proces přátelského leadershipu – tvorba podporujících orgánů v rámci týmových společností, týmová atmosféra, systematický rozvoj leadershipu.
 • 2. Kompetenční rámec TA®
 • Dovednosti a postoje týmového leadera – řízení sebe sama, řízení projektu, tvorba a vedení týmu, plánování a organizování, řízení koučováním koučováním, strategické myšlení a konání, manažerská odvaha dělat rozhodnutí a orientace na cíl.
 • 3. Kmenové vůdcovství
 • Rámec pěti kulturních stupňů. Diagnostika kmenu/týmu a zařazení do kulturního stupně. Způsoby posouvání kmenové kultury do vyšších stupňů. Znaky kmenového leadra. Jazyk a způsoby komunikace v jednotlivých kulturních stupních.
 • 4. Vedení sloužením (servant leadership)
 • Účel, cíl a základy vedení sloužením. Principy sloužení. Podpora členů týmu a práce na jejich rozvoji. Vysoce důvěryhodné vztahy a jejich budování. Vedení příkladem. Úloha psychologického bezpečí a kruh bezpečí.
 • 6. Koučování
 • Predispozice kouče. Koučovací spektrum, push a pull taktiky. Umění pokládání otázek. Grow model. Práce s potenciálem a překážkami. Všímavost při koučování. Koučing vs. mentoring.
 • 6. Sdílená vize
 • Sdílení osobní vize, naslouchání a pochopení vizí cizích, proces sjednocení a hledání průniků, vznik sdílené vize. Sdílené hodnoty a jednání v souladu s nimi. Vizualizace sdílené vize. Dialog a překonávání defenzivních postojů.
 • 7. Týmové učení
 • Důvody a okolnosti pro využití diskuze a dialogu. Defenzivní rutiny, jejich uvědomování a překonávání. Kognitivní zkreslení. Facilitace a vedení různých typů schůzek. Autoritářský přístup vs. autonomní přístup.
Literatura
  povinná literatura
 • MAXWELL, J. C., 2015. Správný postoj 101: co potřebuje každý znát. Hodkovičky: Pragma. ISBN 978-80-7349-465-0.
 • LOGAN, D., J., KING a H., FISCHER-WRIGHT, 2019. Zrození kmenového vůdce: jak z úspěšných skupin vznikají skvělé organizace. Vydání druhé. Praha: Synergie. ISBN 978-80-7370-532-9.
 • MAXWELL, J. C., 2011. 21 nevyvratitelných zákonů leadershipu: následujete je a lidé vás budou následovat. Praha: Kontakt.cz, s.r.o. vydavatelství Postilla. ISBN 978-80-86442-55-6.
 • SINEK, S., 2017. Leaders eat last. Anglie: Londýn: Penguin Books. ISBN 978-1543614626.
 • BLANCHARD, K., a R., BROADWELL, 2018. Servant Leadership In Action: How You Can Achieve Great Relationships And Results. Londýn: Berrett-Koehler Publishers. ISBN 978-1523093960.
 • CHOPRA, D., 2014. Spirituální leadership: osvícené vedení v praxi. Praha: Beta. ISBN 978-80-7306-617-8.
  doporučená literatura
 • MASLOW, A. H., D. C. STEPHENS a G. HEIL, 1998. Maslow on management. New York: John Wiley. ISBN 04-712-4780-4.
 • OWEN, J., 2008. Management svlečený donaha: co vás v žádné škole nenaučí. Praha: Ekopress. ISBN 978-80-86929-39-2.
 • HEIDER, J., 1997. Tao vůdce: strategie úspěšného vůdce pro novou epochu. Bratislava: CAD Press. Světové duchovní proudy. ISBN 80-853-4973-6.
 • HRUBČO, M., 2011. Zodpovedné líderstvo. Bratislava: Cathedra. ISBN 9788089495078.
 • DRUCKER, P. F., 2016. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. 2. vyd. Praha: Management Press. Knihovna světového managementu. ISBN 978-80-7261-397-7.
 • NAIR, K., 1996. A Higher Standard of Leadership: Lessons from the Life of Gandhi. Oakland: Berrett-Koehler Publishers; Illustrated edition. ISBN 978-1576750117.
 • DOWNEY, M., 2014. Effective modern coaching. Londýn: LID Publishing. ISBN 190779476X
Metody hodnocení
požadavky na studenta: semestrální práce (zpracování rešerše na vybrané téma), zpracování podnikatelského portfolia (nejčastěji obsahující zprávu z podnikatelské praxe v týmové společnosti, projektovou dokumentaci nebo případové studie) hodnotící metody: semestrální práce (20 % hodnocení), zpracování podnikatelského portfolia (20 % hodnocení), ústní obhajoba podnikatelského portfolia (60 % hodnocení)
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/PEMBPTAP3