ARCHKRA012 Umělecké řemeslo v dějinách

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petr Vojtal (cvičící), PhDr. Petr Vojtal (zástupce)
Garance
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D.
Ústav archeologie – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Po 8:05–9:40 H10
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ARCHKRA012/A: Po 9:45–10:30 H10, P. Vojtal
Předpoklady
Základní orientace v českých a evropských dějinách umění.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základní přehledy výkonů uměleckých řemesel v kontextech dějinného vývoje, obsahově řazeno dle základní materiálové báze východisek vzniku a užívání artefaktů. Důraz je kladen na rozkrytí a pochopení místa užitého umění v rozsáhlé skupině svědků minulosti.
Výstupy z učení
Základní přehled o materiálové, funkční a umělecké hodnotě rcheologických artefaktů.
Osnova
 • 1. Umělecká řemesla v kontextech dějin umění, vymezení pojmu užité umění. 2. Výchozí materiály a dovednosti, nástin technik a technologií. 3. Dřevo, kámen, kost 4. Další přírodní materiály, vlákna /textil/, kůže, rohovina. 5. Skupiny kovů, procesy osvojování v dějinných kontextech, kovolitci, kovotepci, kovorytci. 6. Měď, cín, bronz. 7. Železo a ocel. 8. Drahé kovy, zlatnictví, klenotnictví, mincovnictví. 9. Keramické hmoty, jejich struktura a skladba, základy typologie. 10. Sklářské techniky, emaily. 11. Prolínání užitkových a uměleckých projevů. 12. Procesy muzealizace artefaktů uměleckého řemesla. 13. Veřejné sbírky jako zdroj poznání a studia.
Literatura
  povinná literatura
 • Riley, N.: Dějiny užitého umění. Praha 2004.
 • Kol.: Dějiny uměleckého řemesla a užitého umění v českých zemích In. Od VelkéMoravy pod dobu gotickou. Praha 1999.
 • Filip, J.: Umělecké řemeslo v pravěku. Brno 1997.
  doporučená literatura
 • Starzewska, M. a kol.: Ornamenta Silesiae. Tysiąc lat rzemiosła artystycznego na Śląsku. Wrocław 2000.
 • Tymonová, M.: Šíření kachlových motivů ve světle surovinových analýz – Verbreitung der Kachelmotive im Licht der Rohstoffanalysen, In: Kachle a kachlová kamna: sborník příspěvků z mezinárodní konference k výstavě Svět kachlových kamen, Oblastní muzeum v
Výukové metody
Přednášky a semináře.
Metody hodnocení
Písemný test. Účast v semináři (75%), aktivní přístup.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/ARCHKRA012