UBKKDBK016 Divadelní festival II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
8s/sem. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Jana Ryšánek Schmiedtová (cvičící)
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Čeština
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti prakticky absolvují celý proces přípravy festivalu (dramaturgie, produkce, financování, marketing, PR atd.): a to konkrétně studentského festivalu Na cestě, realizovaného oborem KDD od počátku jeho existence. Kromě zmíněných odborných oblastí si osvojí důraz na důslednou, systematickou práci a plnění zadaných úkolů v daném termínu. Součástí festivalu je od počátku také autorský Projekt 3jsou3, který je podporován finančním grantem agentury DILIA a umožňuje studentům podílet se na festivalu také jako tvůrci inscenace. Skloubit svou rolí organizační a uměleckou je pak dalším zásadním úkolem semináře.
Výstupy z učení
Návštěva festivalu ve sjednaném rozsahu (nutná předběžná konzultace s pedagogem). Písemná práce v rozsahu minimálně 5 normostran (popř. student vystoupí s odborným příspěvkem v rámci festivalových seminářů či spolupracuje na přípravě festivalového zpravodaje).
Osnova
 • 1. Marketing festivalu.
 • 2. Specifika marketingu umění.
 • 3. Festival jako služba.
 • 4. Festivalový trh a jeho infrastruktura.
 • 5. Festival Na cestě a jeho infrastruktura.
 • 6. Marketingový mix (cena, propagace, distribuce, lidé).
 • 7. Propagace.
 • 8. Reklama.
 • 9. Public relations. Publicita.
 • 10.Podpora prodeje.
 • 11.Osobní prodej.
 • 12.SWOT analýza.
 • 13. Sdílení vlastních zkušeností, formulace klíčových organizačních principů.
Literatura
  povinná literatura
 • BOUKAL, Petr. Fundraising pro neziskové organizace. Praha: Grada, 2013.
 • O´BRIAN, Dan. Kulturní politika: Management, hodnota a modernita v~kreativních průmyslech. Praha: Barrister & Principal a Institut umění – Divadelní ústav, 2015.
 • KAISER, Michael. Strategické plánování v~umění. Praha: Divadelní ústav, 2009.
 • KOTLER, Philip; WONG, Veronica; SAUNDERS, John a kol. Moderní marketing. Praha: Grada, 2007.
 • DVOŘÁK, Jan. Kreativní management pro divadlo aneb O~divadle jinak. Praha: Pražská scéna, 2004.
Výukové metody
přednáška, diskuse, samostatná četba, průběžné úkoly, návštěva doporučených festivalů a předsatvení.
Metody hodnocení
Účast na seminářích. Vypracování úkolů zadaných pedagogem v průběhu semestru. Aktivní přístup. Návštěva festivalu ve sjednaném rozsahu (nutná předběžná konzultace s pedagogem).
Informace učitele
https://www.slu.cz/fpf/cz/profil/10750
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKKDBK016