UBKKDBK043 Public Relations

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
4p+4s/sem. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Bergmannová (přednášející)
Mgr. Pavla Bergmannová (cvičící)
Garance
Mgr. Pavla Bergmannová
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět umožní studentům získat hlubší teoretické i praktické znalosti z oblasti PR. Vybaví je poznatky o plánování, přípravě a realizaci PR aktivit, problematice interní komunikace, media relations, využití internetu pro komunikaci s různými cílovými skupinami, ale i s důležitou oblastí krizové komunikace a dalšími tématy.
Výstupy z učení
Studenti uplatní naučené znalosti a dovednosti ve všech oblastech souvisejících s efektivním využitím technik a prostředků Public Relations.
Osnova
 • 1. Public Relations jako nástroj marketingové komunikace.
 • 2. Reklama versus Public Relations.
 • 3. Media Relations.
 • 4. Interní komunikace.
 • 5. Krizová komunikace.
 • 6. Reputace.
 • 7. Sponzoring.
 • 8. Lobbing.
 • 9. Způsoby měření účinnosti Public Relations.
 • 10. Etika v PR.
 • 11. Využití nových médií v Public Relations.
 • 12. Tvorba strategie 1.
 • 13. Tvorba strategie 2.
Výukové metody
Přednášky, diskuse, skupinové projekty, prezentace odborníků, čtení.
Metody hodnocení
1. Účast na přednáškách a semináři.
2. Aktivní účast při diskusi.
3. Včasné plnění dílčích tvůrčích úkolů.
4. Závěrečnou seminární práci (včetně případných dalších úkolů) je nutné vypracovat podle zadání pedagoga a odevzdat v předem dohodnutém termínu. Nevyhovující práce budou studentům vráceny k přepracování.
5. Kredity jsou uděleny s přihlédnutím k aktivní účasti v diskusích na semináři.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKKDBK043