UBKKDBP022 Současné divadlo

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavla Bergmannová (přednášející)
Mgr. Pavla Bergmannová (cvičící)
Garance
Mgr. Pavla Bergmannová
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 11:25–13:00 310
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UBKKDBP022/A: Út 13:05–13:50 310, P. Bergmannová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je poskytnout studentům základní informace o vývojových souvislostech historie světového a českého divadla období 20. století až do současnosti. Pozornost bude soustředěna jak na estetické a filozofické koncepce divadelní a dramatické tvorby v jednotlivých obdobích, tak na vývoj inscenačních forem, scénografie a herectví. Studenti získají klíčové znalosti o vývoji dramatu a divadelních konvencích jednotlivých historických etap. Kurs navazuje na předměty Divadlo v kontextu západní kultury a Divadlo v české kultuře.
Výstupy z učení
Orientace v dějinách světového i českého divadla od počátku 20. století po současnost.
Schopnost pojmenovat základní vývojové tendence v kontextu společenského dění.
Schopnost analyzovat dramatické texty v kontextu dobové inscenační praxe.
Osnova
 • 1. Evropské divadelní reformy 1. pol. 20. století.
 • 2. Divadlo a drama v letech 1918-1945 v Evropě a USA. Experimentální divadlo.
 • 3. Proměny českého divadla v letech 1918-1945: oficiální scény. Zásadní představitelé české režie (Jaroslav Kvapil, František Zavřel, K. H. Hilar a další).
 • 4. Česká meziválečná divadelní avantgarda: Osvobozené divadlo, tvorba významných režijních osobností (Jindřich Honzl, Jiří Frejka, E. F. Burian), přesahy jejich tvorby.
 • 5. České meziválečné drama.
 • 6. Od existencialismu k absurdnímu divadlu a dramatu.
 • 7. Vývojové tendence v divadle po 2. světové válce: druhá divadelní reforma (soubory a režisérské osobnosti).
 • 8. Drama 2. poloviny 20. století.
 • 9. České divadlo v totalitním systému (1945-1989), periodizace a vývojové tendence.
 • 10. Významné české divadelní soubory a režijní osobnosti (1945-1989). Autorské a studiové divadlo.
 • 11. Významné osobnosti české dramatiky (1945-1989).
 • 12. Současné tendence v evropském divadle 21. století: proměna dramaturgie a režisérské osobnosti. Osobnosti evropského dramatu.
 • 13. České divadlo a drama od roku 1989 do současnosti.
Literatura
  povinná literatura
 • FISCHER-LICHTE, E. Dejiny drámy. Bratislava: Divadelný ústav, 2003.
 • SEMIL, M. - WYSINSKA, E. Slovník světového divadla 1945-1990. Praha: Divadelní ústav, 1998.
 • CÍSAŘ, J. Přehled dějin českého divadla. Praha: Akademie múzických umění, 2006.
 • BRAUN, K. Druhá divadelní reforma? Praha: Divadelní ústav, 1993.
 • JUST, V. Divadlo v totalitním systému. Praha: Academia, 2010.
 • BROCKETT, O. G. Dějiny divadla. Praha: Lidové nakladatelství, 1999. info
 • HYVNAR, J. Francouzská divadelní reforma : od Antonia k Artaudovi. Praha: Pražská scéna, 1996. info
  doporučená literatura
 • AROSON, A. Americké avantgardní divadlo. Praha: AMU, 2011.
 • CARLSON, M. Dejiny divadelných teórií. Bratislava: Divadelný ústav, 2006.
 • BROOK, P. Prázdný prostor. Praha: Panorama, 1988. info
Výukové metody
Přednáška. Analýza vybraných dramatických textů. Diskuse.
Metody hodnocení
1. Aktivní účast na přednáškách a seminářích.
2. Četba doporučených dramat (min. 20 titulů vztahujících se k danému období).
3. Zpracování a průběžná prezentace dílčích tvůrčích úkolů.
4. Vykonání písemné zkoušky v závěru semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKKDBP022