UCJIOPBP08 Italská morfologie 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Romana Kovaliková (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 10:35–11:20 433
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UCJIOPBP08/A: Út 9:45–10:30 432, R. Kovaliková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V přednáškách se posluchači seznámí s platnou jazykovou normou a tendencemi ve vývoji současné italštiny v oblasti morfologie. Výklad postupuje podle jednotlivých slovních druhů. V prvním semestru je pozornost věnována formám a užití členů, substantivům, adjektivům, zájmenům a číslovkám. Každý slovní druh je nejprve popsán po stránce formální a následně je vyložena jeho funkce a užití. Součástí přednášek je přehled italské morfologické terminologie. Cílem semináře je ověřit a upevnit poznatky z přednášek na různých typech cvičení a na rozboru autentických textů.
Výstupy z učení
Descrizione formale e funzionale delle parti del discorso in italiano. Conoscenza di terminologia di base. Analisi dei testi, elaborazione degli esercizi.
Osnova
  • 1. Terminologia di base; bibliografia; parti del discorso 2. L’articolo determinativo, indeterminativo, articolo partitivo 3. L’articolo e nomi propri di persona e con nomi geografici 4. Il genere del nome; formazione del femminile 5. Il numero del nome; formazione del plurale 6. Aggettivi; Aggettivo qualificativo; gradi dell’aggettivo qualificativo 7. Aggettivo determinativo: possessivo, dimostrativo 8. Aggettivo determinativo: indefinito, interrogativo 9. Aggettivi numerali 10. Pronomi personali e possessivi 11. Pronomi possessivi, dimostrativi, indefiniti, interrogativi; 12.-13. Pronomi relativi
Literatura
    povinná literatura
  • Klímová, E. Manuale di morfologia italiana I. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2007. Dardano, M., Trifone, P. Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna: Zanichelli, 1995.
Výukové metody
lezione; seminario;
Metody hodnocení
test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJIOPBP08