UCJIOPBP25 Fonetická cvičení

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jaroslava Malá (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJIOPBP25/A: Čt 10:35–11:20 M15-LUCJ, J. Malá
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pro jednotlivé lekce fonetických cvičení je vždy vybrán jeden jev důležitý z hlediska produkce řeči. Zvýšená pozornost je přitom věnována nácviku výslovnosti těch italských hlásek, které jsou pro systém hlásek v italštině charakteristické a které se nevyskytují v systému hlásek mateřského jazyka. Součást náplně jednotlivých fonetických cvičení tvoří imitační cvičení, včetně nácviku intonace italské výpovědi s důrazem na její rozlišovací hodnotu. Poslech autentických nahrávek dialogů se zaměřením na nácvik porozumění přirozené řeči v různých komunikačních situacích a procvičovaní fonetické transkripce italského textu.
Výstupy z učení
Conoscenza di terminologia di base, articolazione precisa delle vocali a consonanti italiani, pronuncia corretta, conoscenza dell’IFA, trascrizione fonetica.
Osnova
  • 1. IPA – International Phonetic Alphabet, accento, durata, sillaba, enfasi 2. Le vocali: il sistema delle vocali italiane: e chiusa (elefante), e aperta (erba): 3. e chiusa, e aperta (elefante x erba) 4. La vocale o chiusa (orecchio), o aperta (occhio) 5. Dittonghi ascendenti: piede, uomo; Dittonghi discendenti (pausa, fai, sei), iato 6. Le consonanti geminate 7. qu quadro, gu guanti 8. sc (i, e) pesce 9. c (i, e) cento, g (i, e) gelato 10. z calza, z zaino 11. gl(i) foglia 12. gn gnomo 13. Trascrizione fonetica: esercizi
Literatura
  • Hand outs nel MOODLECostamagna, L. Pronunciare l’italiano. Perugia: Guerra, 1996.
Výukové metody
esercizi
Metody hodnocení
esame scritto
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJIOPBP25