UCJIOPBP34 Překladové cvičení 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Práce ve cvičení se soustřeďuje na konkrétní italsky psané texty se zaměřením na rozšíření základních návyků a dovedností při překladu. V průběhu kurzu je osvětlena problematika stylu odborných textů (právnických, ekonomických, technických apod.) se zaměřením na kvalitu cílového textu. Poznatky a dovednosti, jakož i konfrontační pohled na italštinu a češtinu získané v předmětu Překladové cvičení1 jsou prohlubovány. Studenti průběžně odevzdávají konzultované a na počítači vypracované verze překladů.
Osnova
  • Náplň předmětu tvoří variabilní počet různě obsahově zaměřených textů z jednotlivých oblastí. Soubor textů je obměňován a aktualizován. 1. Oblast politiky 2. Literární překlad 3. Oblast kultury a umění 4. Oblast medicíny 5. Literární překlad 6. Oblast práva
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJIOPBP34