UCJNCOBP26 Tvorba textů 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJNCOBP26/A: Út 14:45–16:20 PrPed, M. Urbanec
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je uvést studenty do tvorby nejdůležitějších druhů textů, které jsou obvyklé v administrativním a obchodním psaní, a tuto tvorbu textů prakticky vyzkoušet.
Výstupy z učení
Student dokáže vytvořit nejdůležitější druhy textů, které jsou obvyklé v administrativním a obchodním styku.
Osnova
  • 1. Zásady při tvorbě textů 2. Zásady při citování a sestavování bibliografie 3. Stylistika 4. Výrazové prostředky 1 5. Výrazové prostředky 2 6. Argumentace 1 7. Argumentace 2 8. Druhy textů 1: životopis a motivační dopis 9. Druhy textů 2: obchodní korespondence všeobecně 10. Druhy textů 3: poptávka 11. Druhy textů 4: nabídka a reklamní leták 12. Druhy teytů 5: reklamace 13. Shrnutí
Literatura
    povinná literatura
  • Schäfer, S. / Heinrich, D.: Wissenschaftliches Arbeiten an deutschen Universitäten. Eine Arbeitshilfe für ausländische Studierende im geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Bereich mit Übungsaufgaben. München: Iudicium, 2010.
    doporučená literatura
  • Grigull, I. / Raven, S.: Geschäftliche Begegnungen. Deutsch als Fremdsprache. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Leipzig: Schubert, 2008.
  • Wergen, J. / Wörner, A.: Bürokommunikation DEUTSCH. Stuttgart: PONS, 2010.
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
portfolio s vypracovanými úkoly, docházka (75%)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJNCOBP26