UCJANGBP49 Italština 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Romana Kovaliková (cvičící)
Mgr. Jaroslava Malá (cvičící)
Garance
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJANGBP49/A: Út 13:05–14:40 H1, J. Malá
UCJANGBP49/B: Út 14:45–16:20 H1, J. Malá
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz Italština 2 je určen primárně studentům programů Angličtina a Němčina, kteří si mohou takto doplnit své jazykové znalosti. Pracovat budou nadále s učebnicí, jejíž součástí jsou jak poslechy, tak náměty ke konverzaci a užitečná gramatika s řadou cvičení různého typu. Výuka jazyka bude doplněna četbou textů a prací s nimi; tyto texty studenty seznámí se základními reáliemi Itálie.
Výstupy z učení
Cílem kurzu je zvládnutí jazyka na úrovni A1-A2.
Osnova
  • In italiano. Il corso 1. Lekce 6A: Domani- Una mostra; budoucí čas 2. Lekce 6B: Domani - Fra dieci anni; druhý budoucí čas; text: Gli italiani e le auto 3. Lekce 7A: Il matrimonio di Alessandro - Usciamo?; zvratná slovesa 4. Lekce 7B: Il matrimonio di Alessandro - In macchina; zvratná slovesa + modální slovesa; text: La costituzione italiana 5. Opakování Nuovo progetto italiano 1 6. Lekce 1: Un nuovo inizio, přítomný čas – procvičování, popis osoby; text: Le regioni italiane 7. Lekce 2: Come passi il tempo libero, nepravidelná slovesa, předložky; text: Trasporto in Italia 8. Lekce 3: Scrivere e telefonare, předložky se členem; text: Numeri telefonici importanti 9. Lekce 4: Al bar, passato prossimo – procvičování; konverzace: jak jsi strávil víkend? 10. Lekce 4: Al bar, datum, časové údaje, příslovce; texty: Gli italiani e il bar, il caffè 11. Lekce 5: Feste e viaggi, budoucí čas – procvičování; konverzace: cestování 12. Lekce 5: Feste e viaggi, slovní zásoba počasí; text: Gli italiani e le feste 13. Test
Literatura
    povinná literatura
  • Bahníková, A. a kol. Italština. Praha: Leda, 2001. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
aktivní docházka 75%, test
Vyučovací jazyk
Italština
Další komentáře
Student povinně zapisuje druhý cizí jazyk.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UCJANGBP49