UCJNCOBP08 Reálie a historie německy mluvících zemí I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Mathias Becker, M.A. (přednášející)
doc. Dr. phil. Martin Maurach (přednášející)
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mathias Becker, M.A. (cvičící)
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 12:15–13:00 PrPed
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UCJNCOBP08/A: Út 13:05–13:50 PrPed, M. Urbanec
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout posluchačům náhled do německých dějin, politického systému, kulturního a společenského života a umění. V oblasti dějin se předmět soustředí na nejdůležitější historické epochy, události a osobnosti.
Výstupy z učení
Student dokáže určit a popsat nejdůležitější historické epochy, události a osobnosti z německých dějin. Student dokáže identifikovat a shrnout základní rysy německého politického systému, kulturního a společenského života.
Osnova
 • 1. Geografie Německa 2. Obyvatelstvo Německa 3. Historie I (1871˗1918): Od vzniku moderního Německa do konce první světové války 4. Historie II (1918˗1945): Výmarská republika, Hitlerova diktatura, Druhá světová válka 5. Historie III (1945˗1989): Poválečná doba, rozdělení Německa a rok 1968 6. Historie IV (1989˗dodnes): Znovusjednocení Německa a Berlínská republika 7. Spolkové země a hlavní město Berlín 8. Historie a regiony Německa jako předmět marketingu (výuka ve formě simulování projektu) 9. Německá ekonomika a její vyznám pro EU 10. Politický systém 11. Kultura, tradice a folklór v Německu 12. Prezentace Německa coby turistické destinace (na příkladu Lipska) a multimediální vlastivěda (webové stránky, virtuální muzea, youtube, facebook atd.) 13. Shrnutí a cvičení
Literatura
  povinná literatura
 • Vogt, M.: Deutsche Geschichte: Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Frankfurt am Main: Fischer, 2006.
 • Lutscher, R.: Landeskunde Deutschland. Politik. Wirtschaft. Kultur. Aktualisierte Fassung. München: Verlag für Deutsch, 2018.
 • Engehausen, F. u. a.: Meilensteine der deutschen Geschichte. Von der Antike bis heute. Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung, 2015.
  doporučená literatura
 • Berger, M.-C. / Martini, M.: Generation E. Deutschsprachige Landeskunde im europäischen Kontext. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2005.
 • Schäfer, H.: Deutsche Geschichte in 100 Objekten. Berlin / München / Zürich: Piper, 2015.
Výukové metody
přednáška, seminář
Metody hodnocení
písemný test, docházka (75%)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UCJNCOBP08