UIMOIBP049 Redesign webových sídel

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Kamil Matula, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Kamil Matula, Ph.D.
Ústav informatiky – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UIMOIBP049/A: Po 9:45–11:20 B3a, K. Matula
Předpoklady
Tvorba webových stránek I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Webová sídla mají různou kvalitu. Pro uspokojení všech potřeb zainteresovaných skupin je nutné pochopit základní potřeby uživatelů i vlastníků webových sídel, navrhnout vhodnou informační architekturu, dbát na vyhledatelnost informací a správnou obsahovou strategii, průběžně měřit výsledky a vykonávat průběžné či radikální změny v designu a obsahu. Cílem kurzu je představení konceptů, které jsou důležité při redesignu webového sídla, a to s praktickým přesahem.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu svhopen:
- analyzovat současnou situaci týkající se webového sídla
- na základě analýzy navrhnout zlepšení informační architektury
Osnova
 • 1. Úvod do redesignu, fáze, strategie, metodologie.
 • 2. Základní principy informační architektury – základní vlastnosti úspěšných webových sídel.
 • 3. Obsahová strategie a optimalizace pro vyhledávače (SEO).
 • 4. Nástroje webové analytiky, nástroje využitelné při redesignu webových sídel.
 • 5. Optimalizace: rychlost načítání webových stránek, redesign pro mobilní technologie.
Literatura
  povinná literatura
 • ŘEZÁČ, Jan. Web ostrý jako břitva: návrh fungujícího webu pro webdesignery a zadavatele projektů. Jihlava, 2014. ISBN 978-80-87923-01-6. info
 • KAUSHIK, Avinash. Webová analytika 2.0: kompletní průvodce analýzami návštěvnosti. Brno, 2011. ISBN 978-802-5129-647. info
 • KRUG, Steve. Nenuťte uživatele přemýšlet!: praktický průvodce testováním a opravou chyb použitelnosti webu. Brno, 2010. ISBN 978-802-5129-234. info
 • KUBÍČEK, Michal a Jan LINHART. 333 tipů a triků pro SEO: sbírka nejlepších technik optimalizace webů pro vyhledávače. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 262 s. ISBN 978-80-251-2468-0. info
  doporučená literatura
 • ROSENFELD, Louis, Peter MORVILLE a Jorge ARANGO. Information architecture: for the web and beyond. Fourth edition. Sebastopol, CA: O’Reilly Media, 2015, 461 s. ISBN 978-1-4919-1168-6. info
 • SHARKIE, Craig a Andrew FISHER. Responzivní webdesign: okamžitě. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2015, 144 s. ISBN 978-80-251-4384-1. info
 • NIEDERST ROBBINS, Jennifer. Learning Web design: a beginner’s guide to HTML. CSS. JavaScript, and web graphics. Fourth edition. Beijing: O’Reilly, 2012, 602 s. ISBN 978-1-4493-1927-4. info
Výukové metody
interaktivní semináře s diskuzí
Metody hodnocení
Vypracování samostatné semestrální práce na zvolené téma. Aktivní účast na seminářích. Studium literatury. Ústní obhajoba semestrální práce.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UIMOIBP049