MU PHDkomb Matematika
Název anglicky: Mathematics
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: MU PhD-M Matematika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
MU:MUGA001Seminář z diferenciální geometrie a jejích aplikací A. Sergyeyevz 0/3/0- P PV
MU:MUGA002Seminář M. Englišz 0/3/0- P PV
MU:MUGA004Algebraická a diferenciální topologie M. Marvandzk 0/0/0- Z PV
MU:MUGA005Algebraické struktury M. Marvandzk 0/0/0- Z PV
MU:MUGA006Diferenciální geometrie variet M. Marvandzk 0/0/0- Z PV
MU:MUGA008Geometrická teorie diferenciálních rovnic M. Marvandzk 0/0/0- Z PV
MU:MUGA009Geometrické metody v obecné teorii relativity a teorii pole M. Marvandzk 0/0/0- Z PV
MU:MUGA010Geometrické metody v mechanice M. Marvandzk 0/0/0- Z PV
MU:MUGA011Globální analýza M. Marvandzk 0/0/0- Z PV
MU:MUGA014Algebry symetrií M. Marvandzk 0/0/0- Z PV
MU:MUGA020Disertační práce M. Englišz 0/3/0- Z P
MU:MUMA001Seminář z matematické analýzy J. Smítalz 0/3/0- P PV
MU:MUMA002Seminář M. Englišz 0/3/0- P PV
MU:MUMA003Angličtina M. Englišdzk 0/0/0- - P
MU:MUMA005Dynamické systémy M. Englišdzk 0/0/0- Z PV
MU:MUMA006Funkcionální analýza M. Englišdzk 0/0/0- Z PV
MU:MUMA007Matematické metody v přírodních a technických vědách M. Englišdzk 0/0/0- Z PV
MU:MUMA008Obyčejné diferenciální rovnice M. Englišdzk 0/0/0- Z PV
MU:MUMA009Teorie funkcí M. Englišdzk 0/0/0- Z PV
MU:MUMA010Topologie M. Englišdzk 0/0/0- Z PV
MU:MUMA011Variační analýza M. Englišdzk 0/0/0- Z PV
MU:MUMA012Základní algebraické kategorie M. Englišdzk 0/0/0- Z PV
MU:MUMA013Základy analýzy na varietách M. Englišdzk 0/0/0- Z PV
MU:MUMA015Komplexní analýza M. Englišdzk 0/0/0- Z PV
MU:MUMA016Parciální diferenciální rovnice M. Englišdzk 0/0/0- Z PV
MU:MUMA017Reálná analýza M. Englišdzk 0/0/0- Z PV
0 kreditů