FVP VSEOBcP Všeobecné ošetřovatelství
Název anglicky: General nursing
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FVP VSEO Všeobecné ošetřovatelství

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné základní předměty - kategorie A

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FVP:UNZSRP001Anatomie M. Petejazk 15se+35cv/sem.3 1Z
FVP:UNZSRP002Odborná latinská terminologie S. Strakošováz 20cv/sem.2 1-
FVP:UNZSRP004První pomoc D. Nedvědovázk 30cv/sem.1 1P
FVP:UNZSRP005Ošetřovatelství Y. Vrublovázk 20př+20cv/sem.2 1Z
FVP:UNZSRP006Ošetřovatelský proces a potřeby Y. Vrublováz 20př+30cv/sem.3 1Z
FVP:UNZSRP007Ošetřovatelské postupy 1 G. Světnickáz 40cv/sem.2 1P
FVP:UNZSRP008Zobrazovací metody, radiační ochrana D. Korpasz 13se+3cv/sem.1 1-
FVP:UNZSRP009Základy filozofie P. Slováčekz 16se/sem.1 1Z
FVP:UNZSRP010Základy sociologie D. Janákz 8př+8cv/sem.1 1Z
FVP:UNZSRP003Základy genetiky M. Klementováz 8př+4cv/sem.1 2-
FVP:UNZSRP011Obecná psychologie M. Kolaříkováz 16př/sem.1 2Z
FVP:UNZSRP012Vývojová psychologie M. Kolaříkováz 20př/sem.2 2Z
FVP:UNZSRP013Fyziologie J. Jakušzk 20př+10cv/sem.2 2-
FVP:UNZSRP014Patologie a patologická fyziologie E. Sehnálkovázk 12se+18cv/sem.2 2-
FVP:UNZSRP015Klinická propedeutika I. Rýznarovázk 10př+20cv/sem.2 2-
FVP:UNZSRP016Zdravotní gramotnost I. Bryjováz 6se+10cv/sem.1 2-
FVP:UNZSRP017Základy biofyziky J. Jakušzk 10se+6cv/sem.1 2-
FVP:UNZSRP018Ošetřovatelské postupy 2 G. Světnickázk 40cv/sem.3 2P
FVP:UNZSRP019Etika ve zdravotnictví P. Slováčekz 18se/sem.1 2-
FVP:UNZSRP020Komunikace v ošetřovatelství Y. Vrublovázk 16se+14cv/sem.2 2Z
FVP:UNZSRP021Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství J. Haluzíkováz 10se+20cv/sem.2 2Z
FVP:UNZSRP022Informatika a statistika ve zdravotnictví M. Chmelařováz 12cv/sem.2 2-
FVP:UNZSRP023Farmakologie O. Nedopílkovázk 20př/sem.2 3-
FVP:UNZSRP024Základy biochemie L. Stanovskáz 16cv/sem.1 3-
FVP:UNZSRP025Hematologie a transfuzní lékařství J. Bjalkováz 6př+6cv/sem.1 3-
FVP:UNZSRP026Ochrana a podpora veřejného zdraví R. Maďarz 16př/sem.2 3-
FVP:UNZSRP027Výzkum v ošetřovatelství Y. Vrublováz 10př+14cv/sem.2 3Z
FVP:UNZSRP028Komunitní péče Y. Vrublováz 12př+12cv/sem.2 3Z
FVP:UNZSRP029Ošetřovatelská péče v interních oborech 1 I. Rýznarováz 9př+51cv/sem.2 3-
FVP:UNZSRP030Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech 1 M. Petejaz 10př+30cv/sem.2 3P
FVP:UNZSRP031Ošetřovatelská péče v ortopedii a traumatologii M. Petejaz 10př+10cv/sem.1 3P
FVP:UNZSRP032Ošetřovatelská péče o dítě (novorozenec) S. Krejčíz 6př+16cv/sem.1 3-
FVP:UNZSRP033Ošetřovatelská péče v geriatrii I. Drastichová Vojáčkovázk 20př+10cv/sem.2 3-
FVP:UNZSRP034Zdravotnická psychologie J. Haluzíkovázk 10př+20cv/sem.2 3Z
FVP:UNZSRP035Základy zdravotnického práva a legislativy M. Kollerzk 14př+6cv/sem.2 3-
FVP:UNZSRP036Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena D. Vaňkovázk 24př+6cv/sem.3 4-
FVP:UNZSRP037Výživa a dietetika I. Satinskýz 16př/sem.1 4-
FVP:UNZSRP038Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 I. Rýznarovázk 10př+40cv/sem.3 4-
FVP:UNZSRP039Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech 2 M. Petejazk 10př+30cv/sem.3 4P
FVP:UNZSRP040Ošetřovatelská péče o dítě D. Prejdovázk 14př+24cv/sem.3 4-
FVP:UNZSRP041Ošetřovatelská péče v gynekologii a v porodnictví Y. Vrublovázk 10př+24cv/sem.3 3P
FVP:UNZSRP042Ošetřovatelská péče v infekčním lékařství -zk 16př/sem.1 4-
FVP:UNZSRP043Intenzivní ošetřovatelská péče M. Matouškováz 15př+15cv/sem.3 4P
FVP:UNZSRP044Ošetřovatelství založené na důkazech I. Bryjováz 10př+6cv/sem.1 4-
FVP:UNZSRP045Transkulturní ošetřovatelství J. Haluzíkováz 20př/sem.2 4Z
FVP:UNZSRP046Seminář k bakalářské práci 1 I. Bryjováz 7cv/sem.1 4-
FVP:UNZSRP047Rehabilitační ošetřovatelství -z 10př+16cv/sem.2 5-
FVP:UNZSRP048Ošetřovatelská péče v psychiatrii -zk 12př+18cv/sem.2 5-
FVP:UNZSRP049Ošetřovatelská péče v onkologii a hematoonkologii -zk 10př+16cv/sem.2 5-
FVP:UNZSRP050Ošetřovatelská péče v otorinolaryngologii -z 7př+7cv/sem.1 5-
FVP:UNZSRP051Ošetřovatelská péče v oftalmologii -z 7př+7cv/sem.1 5-
FVP:UNZSRP052Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii -z 7př+7cv/sem.1 5-
FVP:UNZSRP053Ošetřovatelská péče ve stomatologii -z 7př+7cv/sem.1 5-
FVP:UNZSRP054Ošetřovatelská péče v neurologii -zk 16př+8cv/sem.2 5-
FVP:UNZSRP055Paliativní péče -z 6př+10cv/sem.1 5P
FVP:UNZSRP056Základy zdravotnického managementu -zk 11př+13cv/sem.2 5-
FVP:UNZSRP057Seminář k bakalářské práci 2 -z 5cv/sem.1 5-
FVP:UNZSRP058Seminář k bakalářské práci 3 -z 5cv/sem.10 6-
110 kreditů

Povinné předměty - odborná ošetřovatelská praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FVP:UNZSRP059Odborná praxe 1 Y. Vrublováz 5 týdnů/sem.5 1-
FVP:UNZSRP060Odborná praxe 2 Y. Vrublováz 200hod/sem.5 2-
FVP:UNZSRP065Odborná praxe individuální A Y. Vrublováz 280hod/sem.5 2-
FVP:UNZSRP061Odborná praxe 3 Y. Vrublováz 6 týdnů/sem.5 3-
FVP:UNZSRP062Odborná praxe 4 Y. Vrublováz 240hod/sem.5 4-
FVP:UNZSRP066Odborná praxe individuální B Y. Vrublováz 280hod/sem.5 4-
FVP:UNZSRP063Odborná praxe 5 Y. Vrublováz 8 týdnů/sem.7 5-
FVP:UNZSRP064Odborná praxe 6 Y. Vrublovázk 540hod/sem.15 6-
52 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FVP:UNZSRP067English for General Nursing 1 M. Skalnáz 20cv/sem.1 1-
FVP:UNZSRP082Management studia Y. Vrublováz 10 cv/sem2 1-
FVP:UNZSRP071English for General Nursing 2 M. Skalnáz 20cv/sem.2 2-
FVP:UOGP102Letní škola I Y. Vrublováz 0/30/06 2-
FVP:UNZSRP075Ošetřovatelské postupy v klinické praxi 1 Y. Vrublováz 40cv/sem.3 3-
FVP:UNZSRP083Lékařské diagnostické metody a zdravotnická technika 1 I. Bryjováz 0/8/02 3-
FVP:UNZSRP079Ošetřovatelské postupy v klinické praxi 2 Y. Vrublováz 40cv/sem.3 4-
FVP:UNZSRP084Lékařské diagnostické metody a zdravotnická technika 2 I. Bryjováz 0/8/02 4-
FVP:UOGP103Letní škola II Y. Vrublováz 0/30/06 4-
FVP:UNZSRP081Ošeřovatelské postupy v klinické praxi 3 Y. Vrublováz 40cv/sem.3 5-
30 kreditů

Povinně volitelné předměty v libovolném semestru

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FVP:UNZSRP069Aktivní účast na konferenci Y. Vrublováz 10cv/sem.2 --
FVP:UNZSRP085Edukace v terénu Y. Vrublováz 24hod/sem.3 --
FVP:UNZSRP086Dobrovolnictví Y. Vrublováz 36hod/sem.3 --
8 kreditů