FVP VSEOBcK Všeobecné ošetřovatelství
Název anglicky: General nursing
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FVP VSEO Všeobecné ošetřovatelství

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné základní předměty - kategorie A

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FVP:UNZSRK001Anatomie M. Petejazk 10se+40sam/sem.3 1Z
FVP:UNZSRK002Odborná latinská terminologie S. Strakošováz 5se+21sam/sem.2 1-
FVP:UNZSRK004První pomoc D. Nedvědovázk 4se+26sam/sem.1 1P
FVP:UNZSRK005Ošetřovatelství Y. Vrublovázk 6se+34sam/sem.2 1Z
FVP:UNZSRK006Ošetřovatelský proces a potřeby Y. Vrublováz 14se+34sam/sem.3 1Z
FVP:UNZSRK007Ošetřovatelské postupy 1 G. Světnickáz 13př+23sam/sem.2 1P
FVP:UNZSRK008Zobrazovací metody, radiační ochrana D. Korpasz 4se+12sam/sem.1 1-
FVP:UNZSRK009Základy filozofie P. Slováčekz 5př+9sam/sem.1 1Z
FVP:UNZSRK010Základy sociologie D. Janákz 4se+9sam/sem.1 1-
FVP:UNZSRK003Základy genetiky M. Klementováz 4se+8sam/sem.1 2-
FVP:UNZSRK011Obecná psychologie M. Kolaříkováz 4se+9sam/sem.1 2Z
FVP:UNZSRK012Vývojová psychologie M. Kolaříkováz 6se+14sam/sem.2 2Z
FVP:UNZSRK013Fyziologie J. Jakušzk 5se+25sam/sem.2 2-
FVP:UNZSRK014Patologie a patologická fyziologie E. Sehnálkovázk 6se+22sam/sem.2 2-
FVP:UNZSRK015Klinická propedeutika I. Rýznarovázk 6se+24sam/sem.2 2-
FVP:UNZSRK016Zdravotní gramotnost I. Bryjováz 5se+11sam/sem.1 2-
FVP:UNZSRK017Základy biofyziky J. Jakušzk 4se+12sam/sem.1 2-
FVP:UNZSRK018Ošetřovatelské postupy 2 G. Světnickázk 13se+23sam/sem.3 2P
FVP:UNZSRK019Etika ve zdravotnictví P. Slováčekz 4se+14sam/sem.1 2-
FVP:UNZSRK020Komunikace v ošetřovatelství Y. Vrublovázk 10se+21sam/sem.2 2Z
FVP:UNZSRK021Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství J. Haluzíkováz 5se+25sam/sem.2 2Z
FVP:UNZSRK022Informatika a statistika ve zdravotnictví M. Chmelařováz 6se+6sam/sem.2 2-
FVP:UNZSRK023Farmakologie O. Nedopílkovázk 6př+12sam/sem.2 3-
FVP:UNZSRK024Základy biochemie L. Stanovskáz 4př+12sam/sem.1 3-
FVP:UNZSRK025Hematologie a transfúzní lékařství J. Bjalkováz 4př+8sam/sem.1 3-
FVP:UNZSRK026Ochrana a podpora veřejného zdraví R. Maďarz 4př+12sam/sem.2 3-
FVP:UNZSRK027Výzkum v ošetřovatelství Y. Vrublováz 8př+16sam/sem.2 3Z
FVP:UNZSRK028Komunitní péče Y. Vrublováz 4př+20sam/sem.2 3Z
FVP:UNZSRK029Ošetřovatelská péče v interních oborech 1 I. Rýznarováz 9př+5cv+36sam/sem.2 3-
FVP:UNZSRK030Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech 1 M. Petejaz 9př+5cv+26sam/sem.2 3P
FVP:UNZSRK031Ošetřovatelská péče v ortopedii a traumatologii M. Petejaz 3př+2cv+15sam/sem.1 3P
FVP:UNZSRK032Ošetřovatelská péče o dítě (novorozenec) S. Krejčíz 4př+24sam/sem.1 3-
FVP:UNZSRK033Ošetřovatelská péče v geriatrii I. Drastichová Vojáčkovázk 6př+24sam/sem.2 3-
FVP:UNZSRK034Zdravotnická psychologie J. Haluzíkovázk 6př+24sam/sem.2 3Z
FVP:UNZSRK035Základy zdravotnického práva a legislativy M. Kollerzk 5př+15sam/sem.2 3-
FVP:UNZSRK036Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena D. Vaňkovázk 8př+22sam/sem.3 4-
FVP:UNZSRK037Výživa a dietetika I. Satinskýz 4př+12sam/sem.1 4-
FVP:UNZSRK038Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 I. Rýznarovázk 9př+5cv+36sam/sem.3 4-
FVP:UNZSRK039Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech 2 M. Petejazk 9př+5cv+26sam/sem.3 4P
FVP:UNZSRK040Ošetřovatelská péče o dítě D. Prejdovázk 12př+18sam/sem.3 4-
FVP:UNZSRK041Ošetřovatelská péče v gynekologii a v porodnictví Y. Vrublovázk 9př+21sam/sem.3 4P
FVP:UNZSRK042Ošetřovatelská péče v infekčním lékařství -zk 4př+12sam/sem.1 4-
FVP:UNZSRK043Intenzivní ošetřovatelská péče M. Matouškováz 4př+26sam/sem.3 4P
FVP:UNZSRK044Ošetřovatelství založené na důkazech I. Bryjováz 4př+12sam/sem.1 4-
FVP:UNZSRK045Transkulturní ošetřovatelství J. Haluzíkováz 4př+16sam/sem.2 4Z
FVP:UNZSRK046Seminář k bakalářské práci 1 I. Bryjováz 7cv+8sam/sem.1 4-
FVP:UNZSRK047Rehabilitační ošetřovatelství -z 3př+4cv/sem.2 5-
FVP:UNZSRK048Ošetřovatelská péče v psychiatrii -zk 3př+3cv/sem.2 5-
FVP:UNZSRK049Ošetřovatelská péče v onkologii a hematoonkologii -zk 3př+3cv/sem.2 5-
FVP:UNZSRK050Ošetřovatelská péče v otorinolaryngologii -z 3př+6sam/sem.1 5-
FVP:UNZSRK051Ošetřovatelská péče v oftalmologii -z 3př+6sam/sem.1 5-
FVP:UNZSRK052Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii -z 3př+6sam/sem.1 5-
FVP:UNZSRK053Ošetřovatelská péče ve stomatologii -z 3př+6sam/sem.1 5-
FVP:UNZSRK054Ošetřovatelská péče v neurologii -zk 3př+3cv+6sam/sem.2 5-
FVP:UNZSRK055Paliativní péče -z 3př+6sam/sem.1 5P
FVP:UNZSRK056Základy zdravotnického managementu -zk 7př+17sam/sem.2 5-
FVP:UNZSRK057Seminář k bakalářské práci 2 -z 5se+5sam/sem.1 5-
FVP:UNZSRK058Seminář k bakalářské práci 3 -z 4cv+5sam/sem.10 6-
110 kreditů

Povinné předměty - odborná ošetřovatelská praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FVP:UNZSRK059Odborná praxe 1 Y. Vrublováz 5 týdnů/sem.5 1-
FVP:UNZSRK060Odborná praxe 2 Y. Vrublováz 5 týdnů/sem.5 2-
FVP:UNZSRK065Odborná praxe individuální A Y. Vrublováz 7 týdnů/sem.5 2-
FVP:UNZSRK061Odborná praxe 3 Y. Vrublováz 6 týdnů/sem.5 3-
FVP:UNZSRK062Odborná praxe 4 Y. Vrublováz 6 týdnů/sem.5 4-
FVP:UNZSRK066Odborná praxe individuální B Y. Vrublováz 7 týdnů/sem.5 4-
FVP:UNZSRK063Odborná praxe 5 Y. Vrublováz 8 týdnů/sem.7 5-
FVP:UNZSRK064Odborná praxe 6 Y. Vrublovázk 13,5 týdne/sem.15 6-
52 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FVP:UNZSRK067English for General Nursing 1 M. Skalnáz 7cv+10sam/sem.1 1-
FVP:UNZSRK082Management studia Y. Vrublováz 10 cv/sem2 1-
FVP:UNZSRK071English for General Nursing 2 M. Skalnáz 6cv+10sam/sem.2 2-
FVP:UNZSRK075Ošetřovatelské postupy v klinické praxi 1 Y. Vrublováz 16cv/sem.3 3-
FVP:UNZSRK083Lékařské diagnostické metody a zdravotnická technika 1 I. Bryjováz 0/8/02 3-
FVP:UNZSRK079Ošetřovatelské postupy v klinické praxi 2 Y. Vrublováz 36cv/sem.3 4-
FVP:UNZSRK084Lékařské diagnostické metody a zdravotnická technika 2 I. Bryjováz 0/8/02 4-
FVP:UNZSRK081Ošetřovatelské postupy v klinické praxi 3 Y. Vrublováz 16cv/sem.3 5-
18 kreditů

Povinně volitelné předměty v libovolném semestru

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FVP:UNZSRK069Aktivní účast na konferenci Y. Vrublováz 10cv/sem.2 --
2 kredity