FPF ITALCOk Italština
Název anglicky: Italian
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FPF ITAL-bpk Italština

Součásti SZZ a jejich obsah

Součásti SZZ jsou:
- Obhajoba bakalářské práce. Práce je psaná v italštině, zpracovává dané lingvistické, nebo literárněvědné téma. Práce
má prokázat schopnost samostatného tvůrčího přístupu k tématu.
- Ústní zkouška zahrnující:
Současný italský jazyk
Zkouška je zaměřena na systém italského jazyka. Předpokládá se znalost všech jazykových plánů. Kandidát má prokázat
schopnost popsat a vysvětlit jevy jasně a srozumitelně s použitím příkladů a rozborem textu. Na tento předmět SZZ navazují
předměty: Úvod do studia jazyka, Fonetika a fonologie italštiny; Italská morfologie 1, 2; Italská syntax 1, 2; Italská
lexikologie a lexikografie; Italský jazykový seminář 1, 2; Historický vývoj italštiny 1, 2;
Italská literatura
Zkouška se soustřeďuje na osvětlení vývojových tendencí a hlavních rysů jednotlivých období italské literatury. Pozornost
je věnována také vztahu literární tvorby a historicko-společenských souvislostí. Na tento předmět SZZ navazují předměty:
Úvod do studia literatury, Italská literatura 1-4; Současná italská próza 1, 2;
Reálie Itálie
Při zkoušce student prokáže přehledné znalosti z oblasti historie, geografie a politiky Itálie a prezentuje své poznatky o
důležitých aspektech hospodářského a společenského života země. Na tento předmět SZZ navazují předměty: Dějiny a
reálie Itálie 1, 2; Současné italské reálie 1, 2; Italská kultura 1, 2; Italské kraje;

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Le tendenze all’analiticità dell’italiano a confronto dell’inglese
Verbi modali in italiano
Il lessico archeologico italiano
Argippo: Il restauro dell'opera lirica di Antonio Vivaldi su libretto di Domenico Lalli
L’immigrante come protagonista nella letteratura italiana
Le specificità del linguaggio giovanile italiano

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJITBK007Dějiny a reálie Itálie 1 K. Vymětalováz 8h/p/sem.3 1Z
FPF:UCJITBK010Dějiny a reálie Itálie 2 M. Quintilianizk 8h/p/sem.4 2Z
FPF:UCJITBK014Latina pro italisty 2 K. Vymětalovázk 8h/s/sem.4 3-
FPF:UCJITBK015Italská lexikologie a lexikografie T. Pavlíková Alešovázk 9h/s/sem.4 5Z
FPF:UCJITBK024Italská morfologie 1 E. Klímováz 4h/p+4h/s/sem.4 3Z
FPF:UCJITBK026Italská syntax 1 E. Klímováz 5h/p+5h/s/sem.4 5Z
FPF:UCJITBK126Latina pro italisty 1 K. Vymětalováz 10h/s/sem.3 2-
FPF:UCJITBK301Úvod do studia jazyka E. Klímovázk 6h/p/sem.3 1Z
FPF:UCJITBK302Fonetika a fonologie italštiny E. Klímovázk 5h/p/sem.3 1Z
FPF:UCJITBK303Praktické cvičení z italštiny 1 T. Pavlíková Alešováz 40h/cv/sem.6 1P
FPF:UCJITBK306Praktické cvičení z italštiny 2 T. Pavlíková Alešovázk 36h/cv/sem.6 2P
FPF:UCJITBK308Úvod do studia literatury T. Pavlíková Alešovázk 10h/s/sem.4 2Z
FPF:UCJITBK311Italská literatura 1 T. Pavlíková Alešováz 1h/p+7h/s/sem.4 3Z
FPF:UCJITBK312Praktické cvičení z italštiny 3 T. Pavlíková Alešováz 32h/cv/sem.5 3P
FPF:UCJITBK314Italská literatura 2 T. Pavlíková Alešovázk 1h/p+7h/s/sem.5 4Z
FPF:UCJITBK315Italská morfologie 2 E. Klímovázk 4h/p+4h/s/sem.5 4Z
FPF:UCJITBK316Praktické cvičení z italštiny 4 T. Pavlíková Alešovázk 32h/cv/sem.6 4P
FPF:UCJITBK320Praktické cvičení z italštiny 5 T. Pavlíková Alešováz 16h/cv/sem.3 5P
FPF:UCJITBK321Italská literatura 3 T. Pavlíková Alešováz 8h/s/sem.4 5Z
FPF:UCJITBK325Italská syntax 2 E. Klímovázk 3h/p+5h/s/sem.5 6Z
FPF:UCJITBK326Italská literatura 4 T. Pavlíková Alešovázk 7h/s/sem.5 6Z
FPF:UCJITBK327Seminář k bakalářské práci E. Klímováz 2h/s/sem.2 5-
92 kreditů

Povinně volitelné předměty - PVA

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
stanovení minimálního počtu předmětů nebo minimálního počtu kreditů: min. 55 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJITBK004Praktické cvičení z italštiny 6 T. Pavlíková Alešováz 16h/cv/sem.3 6P
FPF:UCJITBK006Kompozice 1 M. Quintilianiz 3h/cv/sem.3 3P
FPF:UCJITBK009Kompozice 2 M. Quintilianiz 2h/cv/sem.3 4P
FPF:UCJITBK016Nácvik psaní 2 M. Quintilianiz 8h/cv/sem.3 2P
FPF:UCJITBK017Současné italské reálie 1 J. Maláz 8h/s/sem.2 3P
FPF:UCJITBK018Současné italské reálie 2 M. Quintilianizk 8h/s/sem.4 4P
FPF:UCJITBK019Překladové cvičení E. Klímováz 8h/cv/sem.4 4P
FPF:UCJITBK029Italský jazykový seminář 1 E. Klímováz 8h/s/sem.4 5Z
FPF:UCJITBK322Italské kraje J. Malázk 9h/s/sem.4 5P
FPF:UCJITBK332Čeština konfrontačně E. Klímovázk 6h/p/sem.3 2Z
FPF:UCJITBK333Italská kultura 1 M. Quintilianiz 12h/s/sem.3 3P
FPF:UCJITBK336Italská kultura 2 M. Quintilianizk 12h/s/sem.4 4P
FPF:UCJITBK339Historický vývoj italštiny 2 M. Quintilianizk 8h/s/sem.4 6Z
FPF:UCJITBK343Italský jazykový seminář 2 E. Klímovázk 8h/s/sem.5 6Z
FPF:UCJITBK400Filozofie P. Slováčekz 2h/s/sem.2 1-
FPF:UCJITBK404Fonetická cvičení E. Klímovázk 10h/cv/sem.4 1P
FPF:UCJITBK415Nácvik psaní 1 M. Quintilianiz 8h/cv/sem.3 1P
FPF:UCJITBK437Současná italská próza 2 T. Pavlíková Alešovázk 7h/s/sem.5 6Z
FPF:UCJITBK439Historický vývoj italštiny 1 M. Quintilianiz 8h/p/sem.2 5Z
FPF:UCJITBK537Současná italská próza 1 T. Pavlíková Alešováz 8h/s/sem.4 5Z
69 kreditů

Povinně volitelné předměty - PVB

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
stanovení minimálního počtu předmětů nebo minimálního počtu kreditů: min. 14 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJITBK330Angličtina 1 R. Kronz 2h/cv/sem.3 1-
FPF:UCJITBK331Angličtina 2 R. Kronzk 2h/cv/sem.4 2-
FPF:UCJITBK335Němčina 1 J. Nálepováz 2h/cv/sem.3 3-
FPF:UCJITBK338Angličtina 4 R. Kronzk 2h/cv/sem.4 4-
FPF:UCJITBK342Němčina 3 J. Nálepováz 2h/cv/sem.3 5-
FPF:UCJITBK345Němčina 4 J. Nálepovázk 2h/cv/sem.4 6-
FPF:UCJITBK353Angličtina 5 R. Kronz 2h/cv/sem.3 5-
FPF:UCJITBK354Angličtina 6 R. Kronzk 2h/cv/sem.4 6-
FPF:UCJITBK438Němčina 2 J. Nálepovázk 2h/cv/sem.4 4-
FPF:UCJITBK538Angličtina 3 R. Kronz 2h/cv/sem.3 3-
35 kreditů