FVP EPOSBcK Edukační péče o seniory
Název anglicky: Educational Care for Seniors
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FVP EPOS Edukační péče o seniory

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FVP:UPPVJK001Úvod do studia -z 10/0/04 1-
FVP:UPPVJK002Základy pedagogiky a andragogiky V. Cabanovázk 12/0/05 1Z
FVP:UPPVJK003Základy psychologie M. Kolaříkovázk 10/0/05 1Z
FVP:UPPVJK004Sociologie stáří a sociální gerontologie J. Skopalovázk 10/0/04 1P
FVP:UPPVJK005Somatologie -zk 10/0/04 1-
FVP:UPPVJK007Psychologie stárnutí a stáří N. Špatenkovázk 10/0/05 1P
FVP:UPPVJK006Obecná gerontagogika N. Špatenkovázk 10/0/05 2Z
FVP:UPPVJK008Sociální psychologie a psychologie zdraví L. Drotárovázk 10/0/05 2P
FVP:UPPVJK009Komunikace se seniory I V. Kocourkovázk 12/0/05 2P
FVP:UPPVJK012Odborná praxe I -z 10/0/1044 3-
FVP:UPPVJK013Androdidaktika a gerontodidaktika K. Janišzk 12/0/05 3Z
FVP:UPPVJK014Zájmová edukace u seniorů N. Špatenkovázk 12/0/05 3-
FVP:UPPVJK015Komunikace se seniory II L. Drotárovázk 12/0/05 3P
FVP:UPPVJK016ICT gramotnost seniorů -z 10/0/04 3-
FVP:UPPVJK035Tělovýchovné a zdravotní aktivity u seniorů K. Janišzk 12/0/05 3P
FVP:UPPVJK017Speciální gerontagogika M. Kolaříkovázk 12/0/05 4P
FVP:UPPVJK020Metodika participace v zážitkové výuce a v herních činnostech J. Kočíz 12/0/04 4P
FVP:UPPVJK021Odborná praxe II -z 10/0/1044 4-
FVP:UPPVJK022Metodologie andragogického a gerontagogického výzkumu -zk 10/0/05 5-
FVP:UPPVJK024Seminář k bakalářské práci I -z 10/0/05 5-
FVP:UPPVJK025Odborná praxe III -z 10/0/1044 5-
FVP:UPPVJK023Sociální patologie a prevence u seniorů J. Skopalovázk 8/0/05 6P
FVP:UPPVJK026Seminář k bakalářské práci II -z 8/0/010 6-
FVP:UPPVJK027Odborná praxe IV -z 6/0/1445 6-
117 kreditů

Povinně volitelné předměty A

Povinný výběr jednoho z předmětů Educational Care for Seniors (1 a 2), Pädagogische Altenpflege (1 a 2) nebo Vospitatel'naya pomoshch' pozhilym lyudyam (1 a 2).
Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: student musí během studia splnit minimálně 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FVP:UPPVJK028Filozofické otázky života seniora P. Slováčekzk 10/0/04 1P
FVP:UPPVJK029První pomoc u seniorů J. Haluzíkovázk 10/0/05 2P
FVP:UPPVJK030Sociální práce a sociální služby pro seniory P. Fabiánzk 10/0/04 3P
FVP:UPPVJK047Educational Care for Seniors 1 -z 10/0/04 3-
FVP:UPPVJK048Pädagogische Altenpflege 1 -z 10/0/04 3-
FVP:UPPVJK049Vospitatel'naya pomoshch' pozhilym lyudyam 1 -z 10/0/04 3-
FVP:UPPVJK031Kognitivní trénink u seniorů N. Špatenkováz 10/0/04 4P
FVP:UPPVJK050Educational Care for Seniors 2 -z 10/0/04 4-
FVP:UPPVJK051Pädagogische Altenpflege 2 -z 10/0/04 4-
FVP:UPPVJK052Vospitatel'naya pomoshch' pozhilym lyudyam 2 -z 10/0/04 4-
FVP:UPPVJK032Kazuistický seminář M. Kolaříkováz 10/0/04 5P
45 kreditů

Povinně volitelné předměty B

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: student musí během studia splnit minimálně 35 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FVP:UPPVJK010Základy geriatrie -zk 10/0/04 1-
FVP:UPPVJK033Dobrovolnictví u seniorů -z 10/0/03 1-
FVP:UPPVJK018Základy gerontopsychiatrie -zk 10/0/04 2-
FVP:UPPVJK037Cestovní ruch a senioři -z 10/0/03 3-
FVP:UPPVJK041Úvod do animace a základní terapeutické metody -z 8/0/03 3-
FVP:UPPVJK038Využití multismyslového prostředí v práci se seniory -z 8/0/03 3-
FVP:UPPVJK040Paliativní a hospicová péče -z 10/0/03 4-
FVP:UPPVJK042Lázeňské pobyty pro seniory -z 10/0/04 4-
FVP:UPPVJK043Tvorba a řízení projektů -z 10/0/04 5-
FVP:UPPVJK044Úvod do ergonomie a ergoterapie -z 10/0/03 5-
FVP:UPPVJK045Příprava projektu cestovního ruchu a lázeňského pobytu pro seniory -z 10/0/03 5-
FVP:UPPVJK053Kreativní umělecká terapie pro seniory -z 10/0/03 4-
40 kreditů