FPF KNIHnkVK Public community type libraries
Name in Czech: Veřejné knihovny komunitního typu
master's combined specialized
Included in the programme: FPF KNIH-nav Library Science

Recommended progress through the study plan

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FPF:UBKVKKNK01Business Information and Competitive Intelligence R. Papíkzk 16 hod/sem.5 1Z
FPF:UBKVKKNK02Czech Literature After 1989 L. Martinekzk 16 hod/sem.6 1P
FPF:UBKVKKNK03Digitization and long-term protection of collections 1 D. Katuščákzk 16 hod/sem.6 1Z
FPF:UBKVKKNK04Diploma Seminar 1 M. Timkoz 4 hod/sem.2 1P
FPF:UBKVKKNK05Social Communication and Media 1 A. Novotnázk 16 hod/sem.4 1P
FPF:UBKVKKNK06Digitization and long-term protection of collections 2 D. Katuščákzk 16 hod/sem.6 2Z
FPF:UBKVKKNK07Information Management 1 A. Novotnázk 10 hod/sem.4 2P
FPF:UBKVKKNK08Knihovnická praxe 1 J. Brožovská Onderkováz 160 hod/sem.6 2-
FPF:UBKVKKNK09Organisation and management of community libraries 1 L. Foberovázk 18 hod/sem.6 2P
FPF:UBKVKKNK10Library regional services 1 L. Burgottz 10 hod/sem.2 2-
FPF:UBKVKKNK11Librarianship practice 2 J. Brožovská Onderkováz 80 hod/sem.3 3-
FPF:UBKVKKNK12Management of culture L. Foberovázk 18 hod/sem.6 3P
FPF:UBKVKKNK13Organisation and management of community libraries 2 L. Foberovázk 18 hod/sem.4 3P
FPF:UBKVKKNK14Rešeršní strategie ve vědě a výzkumu 1 R. Papíkzk 18 hod/sem.6 3Z
FPF:UBKVKKNK15Bibliometrics K. Matulazk 12 hod/sem.6 4P
FPF:UBKVKKNK16Diplomový seminář 2 M. Timkoz 4 hod/sem.2 4P
FPF:UBKVKKNK17Information Management 2 A. Novotnázk 12 hod/sem.4 4P
FPF:UBKVKKNK18Regionální funkce knihoven 2 L. Burgottzk 10 hod/sem.2 4-
FPF:UBKVKKNK19Rešeršní strategie ve vědě a výzkumu 2 R. Papíkzk 16 hod/sem.6 4Z
86 credits

Povinně volitelné předměty profilujícího základu

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FPF:UBKVKKNK20Digital libraries D. Katuščákzk 18 hod/sem.6 2P
FPF:UBKVKKNK21Logic L. Ciencialazk 14 hod/sem.6 2P
FPF:UBKVKKNK22Electronic archives J. Plankovázk 18 hod/sem.6 3P
FPF:UBKVKKNK23Project Management A. Novotnázk 16 hod/sem.6 3P
FPF:UBKVKKNK24Information Retrieval Languages J. Plankovázk 16 hod/sem.6 4P
30 credits

Povinně volitelné předměty typu PVB

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FPF:UBKVKKNK25Modern Czech Poetry J. Chrobákzk 8 hod/sem.4 1-
FPF:UBKVKKNK26History and Present of Book Culture J. Brožovská Onderkovázk 14 hod/sem.4 1-
FPF:UBKVKKNK27Příroda a kultura M. Timkozk 8 hod/sem.3 2-
FPF:UBKVKKNK28Současná česká próza J. Chrobákzk 10 hod/sem.4 2-
FPF:UBKVKKNK29Dějiny dokumentové komunikace J. Brožovská Onderkovázk 12 hod/sem.6 4-
21 credits