FPF ARCHSTNObp Archaeology of the Middle Ages and Modern Age
Name in Czech: Archeologie středověku a novověku
Bachelor's full-time specialized
Included in the programme: FPF ARCH-bak Archaeology

Recommended progress through the study plan

Povinné předměty - Společná část

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FPF:ARCHSTN001Úvod do studia archeologie V. Janákzk 2/0/05 1Z
FPF:ARCHSTN002Metodická výbava současné archeologie P. Kováčikzk 2/0/05 1Z
FPF:ARCHSTN003Archeologie českých zemí - pravěk V. Janákzk 3/3/010 1Z
FPF:ARCHSTN004Terénní teorie a praxe P. Kováčikz 2/1/05 1Z
FPF:ARCHSTN005Základy typologie archeologického mobiliáře J. Juchelkazk 2/1/05 1-
FPF:ARCHSTN006Proseminář z archeologie V. Janákz 0/2/03 2Z
FPF:ARCHSTN007Archeologie českých zemí - raný a vrcholný středověk P. Kováčikzk 2/1/05 2Z
FPF:ARCHSTN008Archeology of the Czech lands – late Middle Ages and modern times M. Tymonovázk 2/1/05 2Z
FPF:ARCHSTN009Základy filozofie P. Slováčekz 1/1/04 2-
FPF:ARCHSTN010Archeoinformatika P. Kováčikz 1/2/05 2P
FPF:ARCHSTN011Archeologická památková péče a management archeologického výzkumu P. Kováčikz 2/1/05 3-
FPF:ARCHSTN012Artistic craft in history M. Tymonováz 2/1/05 3-
FPF:ARCHSTN013Vývoj českého archeologického myšlení do začátku 90. let minulého století V. Janákz 1/2/05 4P
FPF:ARCHSTN014Základy konzervace pro archeology A. Šimčíkzk 2/2/05 4-
FPF:ARCHSTN015Medieval History I. Matejko-Peterkazk 2/1/05 3-
FPF:ARCHSTN016Dějiny raného novověku I. Korbelářovázk 2/1/05 4-
FPF:ARCHSTN017Povinná praxe I P. Kováčikz 160 hod/20 dní.5 2P
FPF:ARCHSTN018Povinná praxe II P. Kováčikz 160 hod/20 dní.5 3P
FPF:ARCHSTN019Povinná praxe III P. Kováčikz 160 hod/20 dní.5 4P
FPF:ARCHSTN020Seminář pro bakalářskou práci I V. Janákz 0/2/05 5P
FPF:ARCHSTN021Seminář pro bakalářskou práci II V. Janákz 0/2/05 6P
107 credits

Povinně volitelné A - Společná část

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FPF:ARCHSTN022Úvod do studia kulturního dědictví I. Korbelářováz 2/0/04 3P
FPF:ARCHSTN023Introduction to the History of Art M. Hochelz 2/0/04 4P
FPF:ARCHSTN024Pravěk Slezska V. Janákz 2/0/04 6P
FPF:ARCHSTN025Vybrané kapitoly z evropského a mimoevropského pravěku V. Janákz 2/0/04 6P
16 credits

Povinně volitelné B - Společná část

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FPF:ARCHSTN026Archeometrie V. Janákz 2/0/03 3-
FPF:ARCHSTN027Konec lovců a sběračů a počátky neolitu na Předním východě V. Janákz 1/1/03 3-
FPF:ARCHSTN028Archeologie v muzeu J. Juchelkaz 1/1/03 4-
FPF:ARCHSTN029Zásady odborné publikace S. Stuchlíkz 0/2/03 4-
FPF:ARCHSTN030Základy geologických věd pro archeology V. Wertichz 1/1/03 4-
FPF:ARCHSTN031Osteologie pro archeology M. Nývltová-Fišakováz 2/0/03 5-
FPF:ARCHSTN032Antropologie pro archeology M. Živnýz 1/1/03 5-
FPF:ARCHSTN033Archeologie a veřejnost M. Popelkaz 0/2/03 5-
FPF:ARCHSTN034Contemporary archaeology as an interdisciplinary dialog M. Furmanekz 0/2/05 6-
FPF:ARCHSTN035Archeologické mapování T. Petrz 0/2/03 6-
32 credits

Povinné předměty - Specializace

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FPF:ARCHSTN036Metodologie archeologie středověku a novověku M. Tymonovázk 2/1/05 1Z
FPF:ARCHSTN037Angličtina I G. Entlováz 0/2/03 1-
FPF:ARCHSTN038English II G. Entlovázk 0/2/03 2-
FPF:ARCHSTN039Archeology of the medieval and modern village M. Tymonovázk 2/1/05 2Z
FPF:ARCHSTN040Archeology of the medieval and modern city M. Tymonovázk 2/1/05 2Z
21 credits

Povinně volitelné A - Specializace

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FPF:ARCHSTN041Archeology of medieval and modern manor houses and fortifications M. Tymonovázk 2/1/05 3P
FPF:ARCHSTN042Archeology of medieval and modern sacral architecture M. Tymonovázk 2/1/05 3P
FPF:ARCHSTN043Krajinná archeologie P. Kováčikzk 1/1/04 4P
FPF:ARCHSTN044Material culture in the archeology of the Middle Ages and modern times M. Tymonovázk 2/1/05 4P
19 credits

Povinně volitelné B - Specializace

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FPF:ARCHSTN045Němčina I J. Nálepováz 0/2/03 1-
FPF:ARCHSTN046Němčina II J. Nálepovázk 0/2/03 2-
FPF:ARCHSTN047Úvod do studia archeologie novověku S. Španihelz 0/2/03 3-
FPF:ARCHSTN048Keramika 13. - 15. století J. Němcováz 0/2/03 4-
FPF:ARCHSTN049Výrobní technologie ve středověku a raném novověku P. Vojtalz 1/1/03 4-
FPF:ARCHSTN050Aktuálne otázky výskumu včasného a počiatku vrcholného stredoveku V. Janákz 2/0/03 5-
FPF:ARCHSTN051Cizí raně středověké elity a jejich podíl na výstavbě země na příkladu Slezska a Moravy (Vikingové/Varjagové) P. Kouřilz 2/0/03 6-
21 credits