FPF HZCCDdrp Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Název anglicky: History with the focus on Czech and Czechoslovak history
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: FPF HZCCDdr Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:HZCCDDRP01České a československé dějiny Z. Jirásekdzk 0/0/0 ISP.25 -Z
FPF:HZCCDDRP02Cizí jazyk I – Angličtina M. Crhovádzk 0/0/0 ISP.10 --
FPF:HZCCDDRP03Historiografie a metodologie Z. Jirásekdzk 0/0/0 ISP.25 -Z
FPF:HZCCDDRP04Cizí jazyk II M. Crhovádzk 0/0/0 ISP.10 --
FPF:HZCCDDRP05Vypracování a obhajoba tezí dizertační práce Z. Jirásekz 0/0/0 ISP.25 -P
FPF:HZCCDDRP06Filozofie Z. Jirásekdzk 0/0/0 ISP.15 --
110 kreditů

Povinně volitelné předměty A

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:HZCCDDRP07Dynastie a dynasticismus: středověk, česká realita, středoevropský kontext P. Kozákz 0/0/0 13 hod. sem. bloková výuka.10 -P
FPF:HZCCDDRP08Žena v předmoderním období I. Korbelářováz 0/0/0 13 hod. sem. bloková výuka.10 -P
FPF:HZCCDDRP09Proměny společnosti českých zemí v moderní době M. Pelcz 0/0/0 13 hod. sem. bloková výuka.10 -P
FPF:HZCCDDRP10Česká a slovenská společnost mezi totalitarismem a autoritarismem J. Knapíkz 0/0/0 13 hod. sem. bloková výuka.10 -P
40 kreditů

Povinně volitelné předměty B (skupina 1)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:HZCCDDRP11Zahraniční stáž Z. Jirásekz 0/0/0 minimálně 30 dnů.20 --
FPF:HZCCDDRP12Zapojení do mezinárodního vědeckého výzkumného projektu Z. Jirásekz 0/0/020 --
40 kreditů

Povinně volitelné předměty B (skupina 2)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:HZCCDDRP13Publikování recenze I Z. Jirásekz 0/0/05 --
FPF:HZCCDDRP14Publikování recenze II Z. Jirásekz 0/0/05 --
FPF:HZCCDDRP15Odborná recenzovaná studie v ČR I Z. Jirásekz 0/0/010 --
FPF:HZCCDDRP16Odborná recenzovaná studie v ČR II Z. Jirásekz 0/0/010 --
FPF:HZCCDDRP17Odborná recenzovaná studie v zahraničí I Z. Jirásekz 0/0/020 --
FPF:HZCCDDRP18Odborná recenzovaná studie v zahraničí II Z. Jirásekz 0/0/020 --
FPF:HZCCDDRP19Zapojení do interního vědeckého výzkumného projektu Z. Jirásekz 0/0/010 --
FPF:HZCCDDRP20Zapojení do národního vědeckého výzkumného projektu Z. Jirásekz 0/0/015 --
FPF:HZCCDDRP21Výuková činnost doktoranda Z. Jirásekz 0/0/0 minimálně 0p +13s.10 --
FPF:HZCCDDRP22Aktivní účast na tuzemské vědecké konferenci I Z. Jirásekz 0/0/05 --
FPF:HZCCDDRP23Aktivní účast na tuzemské vědecké konferenci II Z. Jirásekz 0/0/05 --
FPF:HZCCDDRP24Aktivní účast na zahraniční vědecké konferenci I Z. Jirásekz 0/0/010 --
FPF:HZCCDDRP25Aktivní účast na zahraniční vědecké konferenci II Z. Jirásekz 0/0/010 --
135 kreditů