Cíle studijního programu

Cílem studijního programu je poskytnutí vysokoškolského vzdělání odpovídajícího skladbě předmětů ve studijním plánu. Studijní program poskytuje vzdělání v oboru historie, a to se zaměřením na české a československé dějiny. Doktorský studijní program je zaměřen rozvíjení samostatné vědecké a tvůrčí činnosti v oblasti vzdělávání Historické vědy se zacílením na české a československé dějiny ve středoevropských souvislostech. Doktorské studium je návazným stupněm vzdělání pro magisterské (navazující) studijní programy oblasti Historické vědy a slouží ke zvýšení kvalifikace pracovníků působících na vysokých školách, v muzeích, archivech, na památkových ústavech a dalších paměťových institucích. Je určen absolventům filozofických či pedagogických fakult, respektive dalších fakult humanitního zaměření, tedy absolventům studia historických a jim blízkých studijních oborů a programů, prioritně v oblasti vzdělávání Historické vědy. Studijní program reaguje na přetrvávající potřebu zajištění většího počtu zejména mladších pracovníků disponujících vyšší kvalifikací ve zmíněném oboru.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studijního programu je poskytnutí vysokoškolského vzdělání odpovídajícího skladbě předmětů ve studijním plánu. Studijní program poskytuje vzdělání v oboru historie, a to se zaměřením na české a československé dějiny. Doktorský studijní program je zaměřen rozvíjení samostatné vědecké a tvůrčí činnosti v oblasti vzdělávání Historické vědy se zacílením na české a československé dějiny ve středoevropských souvislostech. Doktorské studium je návazným stupněm vzdělání pro magisterské (navazující) studijní programy oblasti Historické vědy a slouží ke zvýšení kvalifikace pracovníků působících na vysokých školách, v muzeích, archivech, na památkových ústavech a dalších paměťových institucích. Je určen absolventům filozofických či pedagogických fakult, respektive dalších fakult humanitního zaměření, tedy absolventům studia historických a jim blízkých studijních oborů a programů, prioritně v oblasti vzdělávání Historické vědy. Studijní program reaguje na přetrvávající potřebu zajištění většího počtu zejména mladších pracovníků disponujících vyšší kvalifikací ve zmíněném oboru.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolventi ovládají historickou faktografii se zaměřením na české a československé dějiny ve středoevropském kontextu.
  • Absolventi jsou schopni samostatné vědecké a odborné tvůrčí činnosti v oblasti historie se zaměřením na české a československé dějiny, vnímané ve středoevropském kontextu, a to na teoretické a metodologické úrovni odpovídající doktorskému typu studij
  • Absolventi dokáží reflektovat cizojazyčnou historiografii a tvůrčím způsobem uplatňovat, rozvíjet a verifikovat její teze.
  • Absolventi jsou schopni se uplatnit na vysokých školách, na akademických pracovištích, na odborných a řídících postech archivech, muzeích a dalších paměťových institucích.
  • V rámci své specializace prokazují v průběhu studia a při jeho zakončení schopnost přispívat k aktuálním odborným diskuzím v oboru.
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Studijní plán je organizován kreditovým systémem. Posluchač musí v rámci svého studia získat minimálně 180 kreditů, a to v součtu povinných, povinně volitelných (oborových) a povinně volitelných (všeobecných) studijních předmětů. Kreditové ohodnocení předmětů a způsob jejich zakončení se odvíjí od časové a odborné náročnosti předmětu a oborových specifik. Studijní program obsahuje dva studijní plány: pro prezenční a kombinovanou formu studia.

Základní údaje

Zkratka
HZCCDdr
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

11
počet aktivních studentů