FPF HZCCDdrk Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Název anglicky: History with the focus on Czech and Czechoslovak history
doktorský kombinovaný, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FPF HZCCDdr Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Cizí jazyk II – Lze skládat zkoušku z Němčiny, Ruštiny, Italštiny nebo jiného cizího jazyka (s výjimkou slovenštiny) souvisejícího s tématem dizertační práce na základě schválení školitelem.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:HZCCDDRP01České a československé dějiny J. Knapíkdzk ISP.25 -Z
FPF:HZCCDDRP02Cizí jazyk I – Angličtina R. Dluhošovádzk ISP.10 --
FPF:HZCCDDRP03Historiografie a metodologie J. Knapíkdzk ISP.25 -Z
FPF:HZCCDDRP04Cizí jazyk II M. Crhovádzk ISP.10 --
FPF:HZCCDDRP05Vypracování a obhajoba tezí dizertační práce J. Knapíkz ISP.25 -P
FPF:HZCCDDRP06Filozofie P. Slováčekdzk ISP.15 --
110 kreditů

Povinně volitelné předměty A

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Student musí z této skupiny získat min. 10 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:HZCCDDRP07Dynastie a dynasticismus: středověk, česká realita, středoevropský kontext P. Kozákz 13 hod. sem. bloková výuka.10 1P
FPF:HZCCDDRP08Žena v předmoderním období I. Korbelářováz 13 hod. sem. bloková výuka.10 1P
FPF:HZCCDDRP09Proměny společnosti českých zemí v moderní době M. Pelcz 13 hod. sem. bloková výuka.10 2P
FPF:HZCCDDRP10Česká a slovenská společnost mezi totalitarismem a autoritarismem J. Knapíkz 13 hod. sem. bloková výuka.10 2P
40 kreditů

Povinně volitelné předměty B (skupina 1)

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Student musí z této skupiny získat min. 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:HZCCDDRP11Zahraniční stáž J. Knapíkz minimálně 30 dnů.20 --
FPF:HZCCDDRP12Zapojení do mezinárodního vědeckého výzkumného projektu J. Knapíkz 20 --
40 kreditů

Povinně volitelné předměty B (skupina 2)

Podmínka pro splnění skupiny předmětů PV B: Student musí z této skupiny získat min. 40 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:HZCCDDRP13Publikování recenze I J. Knapíkz 5 --
FPF:HZCCDDRP14Publikování recenze II J. Knapíkz 5 --
FPF:HZCCDDRP15Odborná recenzovaná studie v ČR I J. Knapíkz 10 --
FPF:HZCCDDRP16Odborná recenzovaná studie v ČR II J. Knapíkz 10 --
FPF:HZCCDDRP17Odborná recenzovaná studie v zahraničí I J. Knapíkz 20 --
FPF:HZCCDDRP18Odborná recenzovaná studie v zahraničí II J. Knapíkz 20 --
FPF:HZCCDDRP19Zapojení do interního vědeckého výzkumného projektu J. Knapíkz 10 --
FPF:HZCCDDRP20Zapojení do národního vědeckého výzkumného projektu J. Knapíkz 15 --
FPF:HZCCDDRP22Aktivní účast na tuzemské vědecké konferenci I J. Knapíkz 5 --
FPF:HZCCDDRP23Aktivní účast na tuzemské vědecké konferenci II J. Knapíkz 5 --
FPF:HZCCDDRP24Aktivní účast na zahraniční vědecké konferenci I J. Knapíkz 10 --
FPF:HZCCDDRP25Aktivní účast na zahraniční vědecké konferenci II J. Knapíkz 10 --
125 kreditů