FVP SPVSBcK Sociální práce ve veřejné správě
Název anglicky: Social Work in Public Administration
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FVP SPVS Sociální práce ve veřejné správě

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FVP:UVSSPUK001Základy filozofie P. Slováčekz 10př/sem.3 1-
FVP:UVSSPUK002Základy sociologie D. Janákzk 10př/sem.4 1P
FVP:UVSSPUK003Psychologie v sociální práci M. Kolaříkovázk 10př/sem.4 1P
FVP:UVSSPUK004Úvod do studia L. Kamrádováz 10př/sem.3 1-
FVP:UVSSPUK005Teorie veřejné správy M. Vyrostkozk 10př/sem.4 1Z
FVP:UVSSPUK006Úvod do právní teorie a praxe I. Palúšzk 10př/sem.4 1Z
FVP:UVSSPUK008Sociální politika I L. Průšazk 10př/sem.5 1Z
FVP:UVSSPUK007Základy politické vědy a regionální politika L. Vomlelaz 10př/sem.3 2-
FVP:UVSSPUK009Základy ekonomie P. Tulejazk 10př/sem.3 2-
FVP:UVSSPUK010Veřejná správa a veřejná služba M. Vyrostkozk 10př/sem.4 2P
FVP:UVSSPUK011Vybrané kapitoly z občanského práva M. Vítekzk 10př/sem.4 2P
FVP:UVSSPUK012Evropská unie A. Václavíkovázk 10př/sem.3 2-
FVP:UVSSPUK013Supervize a odborná praxe I M. Pilátz 13př+96praxe +13konz/sem.5 2-
FVP:UVSSPUK017Sociální politika II L. Průšazk 10př/sem.5 2Z
FVP:UVSSPUK014Metody a techniky sociálního výzkumu D. Janákz 10př/sem.5 3-
FVP:UVSSPUK015Teorie a metody sociální práce P. Fabiánzk 10př/sem.5 3Z
FVP:UVSSPUK016Správní právo a správní řízení v sociální oblasti M. Sciskalovázk 10př/sem.5 3P
FVP:UVSSPUK018Zdraví a nemoc H. Heiderováz 10př/sem.4 3P
FVP:UVSSPUK019Veřejná ekonomie P. Tulejazk 10př/sem.5 3Z
FVP:UVSSPUK020Supervize a odborná praxe II M. Pilátz 13cv+96praxe/sem.5 3-
FVP:UVSSPUK021Základy ošetřovatelské péče pro sociální pracovníky H. Heiderovázk 10př/sem.4 4P
FVP:UVSSPUK022Menšinové skupiny A. Preissová Krejčíz 10př/sem.4 4P
FVP:UVSSPUK023Sociálně právní ochrana dětí a mládeže P. Fabiánzk 10př/sem.5 4P
FVP:UVSSPUK024Vybrané kapitoly z pracovního práva O. Pavelekzk 10př/sem.3 4-
FVP:UVSSPUK025Sociální patologie a prevence J. Skopalovázk 10př/sem.4 4P
FVP:UVSSPUK026Etika v sociální práci a veřejné správě P. Slováčekz 10př/sem.4 4P
FVP:UVSSPUK027Supervize a odborná praxe III P. Fabiánz 13př+96praxe/sem.5 4-
FVP:UVSSPUK028Informační systémy v sociální oblasti a veřejné správě M. Chmelařovázk 10př/sem.3 5P
FVP:UVSSPUK029Rodinná politika a mezigenerační soužití P. Fabiánzk 10př/sem.5 5P
FVP:UVSSPUK030Probace, mediace a sociální práce v trestní justici I. Hendrychzk 10př/sem.4 5P
FVP:UVSSPUK031Týrání, zneužívání a zanedbávání v rodině V. Kocourkovázk 10př/sem.4 5P
FVP:UVSSPUK032Handicap v životě člověka E. Zezulkovázk 10př/sem.4 5P
FVP:UVSSPUK033Seminář k bc. práci I L. Průšaz 20př/sem.3 5-
FVP:UVSSPUK034Seminář k bc. práci II L. Průšaz 20př/sem.5 6-
FVP:UVSSPUK035Odborná praxe IV P. Fabiánz 140praxe/sem.10 6-
150 kreditů

Povinně volitelné předměty A

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FVP:UVSSPUK036Public Administration and Social Policy I -z 8př/sem.4 2P
FVP:UVSSPUK037Public Administration and Social Policy II -z 8př/sem.4 3-
FVP:UVSSPUK038Komunikace v pomáhajících profesích včetně komunikace rizik S. Quisováz 8př/sem.4 4P
12 kreditů

Povinně volitelné předměty B

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FVP:UVSSPUK041Veřejné politiky L. Vomlelaz 8př/sem.3 1-
FVP:UVSSPUK040Neziskový sektor M. Pilátz 8př/sem.3 2-
FVP:UVSSPUK042Obecní policie a bezpečnostní problematika municipalit J. Kleinz 8př/sem.3 2-
FVP:UVSSPUK043Personalistika a řízení lidských zdrojů P. Václavkováz 8př/sem.3 2-
FVP:UVSSPUK044Dějiny sociální práce D. Janákzk 8př/sem.4 2-
FVP:UVSSPUK045Trestní a přestupkové právo M. Vítekz 8př/sem.3 3-
FVP:UVSSPUK046Archivní a spisová služba V. Markováz 8př/sem.3 3-
FVP:UVSSPUK047Rodina v právních předpisech O. Pavelekz 8př/sem.3 3-
FVP:UVSSPUK048Öffentliche Verwaltung und Sozialpolitik I -z 8př/sem.2 4-
FVP:UVSSPUK049Paliativní a hospicová péče N. Špatenkováz 8př/sem.3 4-
FVP:UVSSPUK050Kontrola ve veřejné správě P. Ruckáz 8př/sem.3 4-
FVP:UVSSPUK051Základy statistiky J. Víchaz 8př/sem.3 4-
FVP:UVSSPUK052Základy klinických oborů pro sociální práci H. Heiderováz 8př/sem.3 5-
FVP:UVSSPUK053Öffentliche Verwaltung und Sozialpolitik II -z 8př/sem.2 5-
FVP:UVSSPUK054Politika zaměstnanosti A. Václavíkováz 8př/sem.3 5-
FVP:UVSSPUK055Doučování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami K. Jankůz 4př+10praxe/sem.3 5-
FVP:UVSSPUK056Aktuální problémy sociální politiky L. Průšaz 8př/sem.3 6-
FVP:UVSSPUK057Živnostenský zákon a podnikání M. Vítekz 8př/sem.3 6-
53 kreditů