FPF CJALCObp24 Český jazyk a literatura Prez_2024
Název anglicky: Czech language and literature
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FPF CJAL Český jazyk a literatura

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKCJLBP02Angličtina 1 R. Kronz 0/2/03 1-
FPF:UBKCJLBP03Úvod do studia jazykovědy K. Dufkovázk 2/0/03 1Z
FPF:UBKCJLBP04Úvod do studia literatury M. Tichýzk 1/1/03 1Z
FPF:UBKCJLBP05Bohemistický proseminář J. Sichálekz 0/1/02 1-
FPF:UBKCJLBP06Zvuková stránka a grafémika češtiny K. Dufkovázk 2/2/05 1Z
FPF:UBKCJLBP08Angličtina 2 R. Kronzk 0/2/03 2-
FPF:UBKCJLBP09Morfologie M. Vondráčekzk 2/2/05 2Z
FPF:UBKCJLBP10Základní pojmy poetiky L. Martinekzk 2/2/04 2Z
FPF:UBKCJLBP12Teorie komunikace S. Schneiderováz 1/0/03 2P
FPF:UBKCJLBP13Česká literatura 19. století J. Chrobákzk 2/1/04 3Z
FPF:UBKCJLBP14Syntax S. Schneiderovázk 2/2/05 3Z
FPF:UBKCJLBP15Novější světová literatura M. Weisszk 2/0/03 3P
FPF:UBKCJLBP16Staroslověnština a slavistika K. Dufkovázk 1/1/03 3P
FPF:UBKCJLBP17Literatura v intermediální perspektivě 1 L. Martinekz 2/2/04 3-
FPF:UBKCJLBP18Česká literatura 20. století 1 M. Tichýzk 2/2/05 4Z
FPF:UBKCJLBP19Lexikologie Z. Holubzk 2/1/03 4Z
FPF:UBKCJLBP20Historická mluvnice 1 Z. Holubzk 2/2/05 4Z
FPF:UBKCJLBP21Literatura v intermediální perspektivě 2 L. Martinekzk 2/2/05 4-
FPF:UBKCJLBP22Česká literatura 20. století 2 L. Martinekzk 2/2/05 5Z
FPF:UBKCJLBP23Teorie literatury a interpretace L. Martinekzk 2/2/05 5Z
FPF:UBKCJLBP24Historická mluvnice 2 R. Sukačz 1/1/04 5P
FPF:UBKCJLBP25Kultura řeči S. Schneiderováz 1/2/04 5P
FPF:UBKCJLBP26Základy editorské praxe 1 J. Sichálekzk 2/0/03 5P
FPF:UBKCJLBP27Seminář k bakalářské práci 1 S. Schneiderováz 0/2/04 5P
FPF:UBKCJLBP28Starší česká literatura J. Sichálekzk 1/2/04 6P
FPF:UBKCJLBP29Stylistika M. Vondráčekzk 2/2/05 6Z
FPF:UBKCJLBP30Základy editorské praxe 2 J. Sichálekz 0/2/03 6-
FPF:UBKCJLBP31Seminář k bakalářské práci 2 S. Schneiderováz 0/2/04 6P
FPF:UBKKDBP005Filozofie I P. Slováčekz 1/1/02 1-
FPF:UBKKDBP011Filozofie II P. Slováčekzk 1/1/04 2-
FPF:UBKKDBP027Teorie umění a estetika M. Zelinskýzk 2/0/03 2P
118 kreditů

Povinně volitelné předměty A – skupina 1

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 6 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKCJLBP32Seminář z novočeské mluvnice S. Schneiderováz 0/2/03 3P
FPF:UBKCJLBP33Seminář k historické mluvnici K. Dufkováz 0/2/03 4P
FPF:UBKCJLBP34Dialektologie Z. Holubz 1/2/04 6P
10 kreditů

Povinně volitelné předměty A – skupina 2

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 6 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKCJLBP35Dějiny literární kritiky M. Tichýz 1/2/04 3P
FPF:UBKCJLBP36Současné myšlení o literatuře L. Martinekzk 1/1/03 4P
FPF:UBKCJLBP37Současná česká literatura J. Chrobákz 0/2/03 5P
10 kreditů

Povinně volitelné předměty B

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 33 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKCJLBP38Němčina 1 G. Rykalováz 0/2/03 1-
FPF:UBKCJLBP39Němčina 2 G. Rykalovázk 0/2/03 2-
FPF:UBKCJLBP40Prvotní čtení literárního textu J. Chrobákz 0/2/03 1-
FPF:UBKCJLBP41Starší světová literatura J. Sichálekzk 2/0/03 1-
FPF:UBKCJLBP42Rétorika S. Schneiderováz 0/2/03 1-
FPF:UBKCJLBP46Tvůrčí psaní J. Chrobákz 0/2/03 4-
FPF:UBKCJLBP47Čtení děl české literatury 19. století J. Chrobákz 0/2/03 3-
FPF:UBKCJLBP49Onomastika Z. Holubz 1/1/03 4-
FPF:UBKCJLBP50Literatura pro děti a mládež S. Chrobákovázk 1/1/03 4-
FPF:UBKCJLBP51Čtení děl české literatury 20. století 1 M. Tichýz 0/2/03 4-
FPF:UBKCJLBP53Čtení děl české literatury 20. století 2 J. Záhoraz 0/2/03 5-
FPF:UBKCJLBP55Literatura a etika J. Heczkoz 1/1/03 5-
FPF:UBKCJLBP56Kultura undergroundu J. Chrobákz 1/1/03 6-
FPF:UBKCJLBP57Čtení děl starší české literatury J. Sichálekz 0/2/03 6-
FPF:UBKCJLBP58Čeština jako cizí jazyk M. Lapúnikováz 0/2/03 4-
FPF:UBKKBP0017Dějiny knihy J. Brožovská Onderkovázk 2/0/03 2-
48 kreditů

Tělesná výchova

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:KTVAERO1Aerobik 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVAERO2Aerobik 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVBADM1Badminton 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVBADM2Badminton 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRB1Florbal 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRB2Florbal 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRM1Florbal - muži 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRM2Florbal - muži 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRZ1Florbal - ženy 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRZ2Florbal - ženy 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVJOGA1Jógová cvičení 1 M. Palyzováz 0/1/01 1-
FPF:KTVJOGA2Jógová cvičení 2 M. Palyzováz 0/1/01 2-
FPF:KTVKOPA1Kopaná 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVKOPA2Kopaná 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVODBJ1Odbíjená 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVODBJ2Odbíjená 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVPLAV1Plavání 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVPLAV2Plavání 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSQSH1Squash 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSQSH2Squash 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSTTE1Stolní tenis 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSTTE2Stolní tenis 2 D. Musilz 0/1/01 2-
22 kreditů