FPF ITALCOk Italština
Název anglicky: Italian
bakalářský kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FPF ITAL-bpk Italština

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJITBK007Dějiny a reálie Itálie 1 T. Pavlíková Alešováz 8h/p/sem.3 1Z
FPF:UCJITBK010Dějiny a reálie Itálie 2 M. Quintilianizk 8h/p/sem.4 2Z
FPF:UCJITBK014Latina pro italisty 2 K. Vymětalovázk 8h/s/sem.4 3-
FPF:UCJITBK015Italská lexikologie a lexikografie T. Pavlíková Alešovázk 9h/s/sem.4 5Z
FPF:UCJITBK024Italská morfologie 1 E. Klímováz 4h/p+4h/s/sem.4 3Z
FPF:UCJITBK026Italská syntax 1 E. Klímováz 5h/p+5h/s/sem.4 5Z
FPF:UCJITBK126Latina pro italisty 1 K. Vymětalováz 10h/s/sem.3 2-
FPF:UCJITBK301Úvod do studia jazyka E. Klímovázk 6h/p/sem.3 1Z
FPF:UCJITBK302Fonetika a fonologie italštiny E. Klímovázk 5h/p/sem.3 1Z
FPF:UCJITBK303Praktické cvičení z italštiny 1 T. Pavlíková Alešováz 40h/cv/sem.6 1P
FPF:UCJITBK306Praktické cvičení z italštiny 2 T. Pavlíková Alešovázk 36h/cv/sem.6 2P
FPF:UCJITBK308Úvod do studia literatury T. Pavlíková Alešovázk 10h/s/sem.4 2Z
FPF:UCJITBK311Italská literatura 1 M. Quintilianiz 1h/p+7h/s/sem.4 3Z
FPF:UCJITBK312Praktické cvičení z italštiny 3 T. Pavlíková Alešováz 32h/cv/sem.5 3P
FPF:UCJITBK314Italská literatura 2 M. Quintilianizk 1h/p+7h/s/sem.5 4Z
FPF:UCJITBK315Italská morfologie 2 E. Klímovázk 4h/p+4h/s/sem.5 4Z
FPF:UCJITBK316Praktické cvičení z italštiny 4 T. Pavlíková Alešovázk 32h/cv/sem.6 4P
FPF:UCJITBK320Praktické cvičení z italštiny 5 T. Pavlíková Alešováz 16h/cv/sem.3 5P
FPF:UCJITBK321Italská literatura 3 T. Pavlíková Alešováz 8h/s/sem.4 5Z
FPF:UCJITBK325Italská syntax 2 E. Klímovázk 3h/p+5h/s/sem.5 6Z
FPF:UCJITBK326Italská literatura 4 T. Pavlíková Alešovázk 7h/s/sem.5 6Z
FPF:UCJITBK327Seminář k bakalářské práci E. Klímováz 2h/s/sem.2 5-
92 kreditů

Povinně volitelné předměty - PVA

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
stanovení minimálního počtu předmětů nebo minimálního počtu kreditů: min. 55 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJITBK004Praktické cvičení z italštiny 6 T. Pavlíková Alešováz 16h/cv/sem.3 6P
FPF:UCJITBK006Kompozice 1 M. Quintilianiz 3h/cv/sem.3 3P
FPF:UCJITBK009Kompozice 2 M. Quintilianiz 2h/cv/sem.3 4P
FPF:UCJITBK016Nácvik psaní 2 M. Quintilianiz 8h/cv/sem.3 2P
FPF:UCJITBK017Současné italské reálie 1 T. Pavlíková Alešováz 8h/s/sem.2 3P
FPF:UCJITBK018Současné italské reálie 2 M. Quintilianizk 8h/s/sem.4 4P
FPF:UCJITBK019Překladové cvičení E. Klímováz 8h/cv/sem.4 4P
FPF:UCJITBK029Italský jazykový seminář 1 E. Klímováz 8h/s/sem.4 5Z
FPF:UCJITBK322Italské kraje J. Malázk 9h/s/sem.4 5P
FPF:UCJITBK332Čeština konfrontačně E. Klímovázk 6h/p/sem.3 2Z
FPF:UCJITBK333Italská kultura 1 M. Quintilianiz 12h/s/sem.3 3P
FPF:UCJITBK336Italská kultura 2 M. Quintilianizk 12h/s/sem.4 4P
FPF:UCJITBK339Historický vývoj italštiny 2 M. Quintilianizk 8h/s/sem.4 6Z
FPF:UCJITBK343Italský jazykový seminář 2 E. Klímovázk 8h/s/sem.5 6Z
FPF:UCJITBK400Filozofie P. Slováčekz 2h/s/sem.2 1-
FPF:UCJITBK404Fonetická cvičení E. Klímovázk 10h/cv/sem.4 1P
FPF:UCJITBK415Nácvik psaní 1 M. Quintilianiz 8h/cv/sem.3 1P
FPF:UCJITBK437Současná italská próza 2 T. Pavlíková Alešovázk 7h/s/sem.5 6Z
FPF:UCJITBK439Historický vývoj italštiny 1 M. Quintilianiz 8h/p/sem.2 5Z
FPF:UCJITBK537Současná italská próza 1 T. Pavlíková Alešováz 8h/s/sem.4 5Z
69 kreditů

Povinně volitelné předměty - PVB

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
stanovení minimálního počtu předmětů nebo minimálního počtu kreditů: min. 14 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJITBK330Angličtina 1 R. Kronz 2h/cv/sem.3 1-
FPF:UCJITBK331Angličtina 2 R. Kronzk 2h/cv/sem.4 2-
FPF:UCJITBK335Němčina 1 J. Nálepováz 2h/cv/sem.3 3-
FPF:UCJITBK338Angličtina 4 R. Kronzk 2h/cv/sem.4 4-
FPF:UCJITBK342Němčina 3 J. Nálepováz 2h/cv/sem.3 5-
FPF:UCJITBK345Němčina 4 J. Nálepovázk 2h/cv/sem.4 6-
FPF:UCJITBK353Angličtina 5 R. Kronz 2h/cv/sem.3 5-
FPF:UCJITBK354Angličtina 6 R. Kronzk 2h/cv/sem.4 6-
FPF:UCJITBK438Němčina 2 J. Nálepovázk 2h/cv/sem.4 4-
FPF:UCJITBK538Angličtina 3 R. Kronz 2h/cv/sem.3 3-
35 kreditů